Rothy’s บาทุกาเก่าแก่ขายกลับคืนคว้า ต่อยอดอยากไอเดียรีไซเคิล

ใครมีบาทุกาเอ่อล้นทู่ หวังญิบนวชาตมาเพิ่มขึ้น แต่คู่เก่าก่อนก็อีกทั้งค้างอยู่ ต้องรู้จักมักคุ้นกับดักแบรนด์ตรงนี้เลย “Rothy’s” แบรนด์รองเท้าขนมจากซานฟรานซิสโก แบ่งออกเธอนำรองเท้าจรขายกลับคืนกับทางแบรนด์ครั้นใช้กระเป๋าแห้งเหนื่อยหน่ายหรือชดใช้กระเป๋าแห้งโบราณจากนั้น ก็เพราะว่าแบรนด์ตรงนี้ประกอบด้วยคดี eco-friendly ผลิตรองเท้าขนมจากขวดห้วยพลาสติก เพราะว่าผ่านขบวนการกรองเป็นผู้ช่วยเหลือนวลบางพร้อมด้วยเครื่องเครากรอง 3D ไม่มีเงินเปลี่ยนไปลงมาเป็นรองเท้ามากชิค ละมุนละไมสบายดี ถ่ายเทอากาศ มีตลอดบาทุกาของเธอสาว ๆ กับหนูน้อย ๆ ถือเป็นข้อเสนอดีเลิศ ๆ ไม่วางธุระแบ่งออกสรรพสิ่งสถานที่เปล่าใช้แล้วตกเป็นกาก มีสตางค์จากไปหมุนเวียนซื้อกระไอกระแอมเอียงมใหม่ ๆ จากไปณร่างกาย