Psychometric Profiling ศาสตร์แห่งลุ้นแจกเธอเข้าใจสติปัญญาสรรพสิ่งกลุ่มเป้าหมาย

ไฉนคนจรดสนใจผลิตภัณฑ์คุณ? ไม่ก็ทำไมมนุษย์เราถึงเลือกผลิตภัณฑ์ A หลังจากนั้นอีกมนุษย์คัดผลิตภัณฑ์ B มนุชสร้างงานหรือการตลาดอาจจะตรึกตรองดุ ตัวเองรู้จักมักจี่ลูกค้างดงามอยู่แล้ว ไม่ว่าลูกค้ามี Demographic ครอบครองยังไง หรือลูกค้ามีความสัมพันธ์กับดักแบรนด์ไม่ก็ผลิตผลต่างๆ เช่นไร จวบจนแจ้งดุลูกค้าชื่นชอบเสพพาหะแบบไหนเองก็ตาม ทว่าข้อมูลกลุ่มนี้กลับเปล่าเอาใจช่วยแยกออกคุณตอบปัญหาได้เกินว่า ไฉนลูกค้าถึงแหย่คุณ ทว่าลูกค้าประกอบด้วยความเหมือนห้ามแห่งด้านการบริโภค Demographic เองก็ตาม จ่ายผลิตภัณฑ์เดียวกันก็ตาม แต่ว่าเหตุในการตัดสินใจจ่ายอาจแตกต่างห้ามอย่างสิ้นเชิงจรพ้น เพราะเหตุนี้เองงานตอบคำถามได้มาดุไฉนลูกค้าถึงสนใจเธอ จึ่งเป็นสิ่งประธานทาบกิจธุระกับการตลาด โดยฉันเองสมรรถชดใช้ข้อมูลทางจิตวิทยาแห่งเรียกดุ Psychographics เป็นอาวุธเนื่องด้วยการเสาะแสวงซูบคว้า Psychographics ศาสตร์ที่ดำรงฐานะอาวุธเหลาขยายความแยแสลูกค้า Psychographics ศาสตร์สถานที่ทำความเข้าใจมนุษย์อีกด้วยงานแจ้งบุคลิกภาพ เพราะใช้แนวความคิดบุคลิกลักษณะไม่ว่าจักเป็นหนทาง MBTI DISC Big 5 ไม่ก็ Enneagram ที่ชนิดหมู่ชน Segmentation มุขบุคลิกลักษณะจิตวิทยา ข้อมูลออกสถานที่ได้คือว่างานแจ้งจรดสาเหตุ กลไกทางจิตใจ หมายรวมทัศนคติกระยาเลย นำไปสู่พฤติกรรมการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ การแสดงความคิดเห็นกับแชร์บนบานโซเชียลมีเดีย ศาสตร์นี้เองหุ้นส่วนโย่ง ๆ มีงานชดใช้ข้อมูลเหล่านี้ลงมาก่อกิจธุระกับการตลาดในการเจากลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันหรืออยากจักขุดกลุ่มเป้าหมายแยกออกประกอบด้วยความเที่ยงตรงงอกงาม Hilton Worldwide ลงความว่าเอ็ดในที่กองกลางแห่งใช้ศาสตร์นี้ เพราะร่วมกันกับดักนักวิจัยวิทยาลัย Cambridge ในที่การศึกษาเล่าเรียนผลสิ่งของการชดใช้ Psychographics Data เพื่อที่จะกระทำตลาดของโรงแรมขึ้นไปลงมา การศึกษาเล่าเรียนตรงนี้กลุ่มเป้าหมายจะครอบครองเหตุด้วยกันทิวภาพสถานที่ซื่อกับดักบุคลิกภาพสรรพสิ่งตัวเอง จากการทดลองนั้นพานพบว่า clickthrough rates (CTR) ของงานกระทำการตลาดอย่างนี้มีผลกระทบพอกพูนเป็น 2 เท่ากัน เมื่อเทียบกับคุณประโยชน์โดยทั่วไปสิ่งของตลาดท่องเที่ยว และมีอัตราการแชร์มากขึ้น 3 เท่ากันแห่งเฟซบุ๊ก ทำให้ฉันเห็นเกี่ยวกับวิธีการใช้หลักเขตจิตวิทยาความประพฤติสมรรถสร้างความสำเร็จเจริญมากขึ้น ไม่ว่าจักครอบครอง Engagement หรือ Conversion Ragte อีกด้วย Budget คงเดิมพร้อมด้วย ดิฉันจะนำศาสตร์นี้ลงมาใช้กับกิจธุระด้วยกันการตลาดของตัวเองยังไง ? ทั้งนี้งานใช้คืน Psychographics Data เบื้องต้นมีทั้งปวง 4 หัวข้อด้วยกัน 1. การวางแผนมุขงานด้วยกันการตลาดข้าง Strategy สรรพสิ่งการตลาดด้วยกันธุรกิจจักแปะแปลนไร เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบใดที่ตรงๆหมวดกับคุ้มแห่งการลงทุนเต็มที่หรือไม่ก็จักแบ่งกลุ่มความมุ่งหมายออกมาดำรงฐานะกี่ฉบับร่าง กกระทั่งกลุ่มเป้าหมายใดสถานที่ควรจะเลือกชดใช้กรรมวิธีใดออกมา 2. สร้างเนื้อหาแห่งใจชอบกับกลุ่มเป้าหมาย อีกด้วยการศึกษาบุคลิกลักษณะกลุ่มเป้าหมายออกมา จักทำให้อิฉันรู้ดุกลุ่มเป้าหมายมีความศรัทธาด้วยกันแยกออกคุณค่าจิตใจมีสำนึกอย่างไร ตัวอย่างเช่น มนุษย์ Extraversion ค่อนข้างสนใจของซื้อของขายที่สามารถสร้าง Social Status ไม่ก็ทำให้ตัวเองสะดุดตาแห่งเข้าสังคมได้ฐานดุมนุษย์ที่ดำรงฐานะ Introvert 3. แนะนำสินค้าแห่งสมน้ำสมเนื้อคว้า เพราะเช่นกันความตระหนักบุคลิกลักษณะของกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เอง จะทำให้สมรรถเข้าใจได้ว่ามวลชนแบบไหน เหมาะกับของซื้อของขายแปลนไรขึ้นมา ตัวอย่างเช่นมนุชเปิดกว้างสิ่งปะปนกัน สามารถแนะนำตัวแหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ได้หรือไม่ก็คนที่ประกอบด้วยเนื้อความ Conscientious รุ่งเรืองค่อนข้างมีแนวโน้มจับจ่ายใช้สอยยืนยันมากกว่ามนุชแห่งใช้อารมณ์ในที่การตกลงใจนั้นเอง 4. สมรรถวางแผน Call To Action พร้อมด้วยงานรู้จิตวิทยา เพราะว่าออกอุบายได้มาว่าจะสนับสนุนหรือไม่ก็ Nudge มนุชกลุ่มนี้คว้าอีกด้วยขั้นตอนไรออกมา อาทิเช่น มนุษย์สถานที่ตรึกตรองวิเคราะห์เยอะ ๆ งานประกอบด้วยปุ่มปันออก Learn more จะเหมาะมากกว่าปุ่มที่บ่งบอกว่าซื้อเกิน ซึ่งจักเหมาะสำหรับมนุชที่ชดใช้ความรู้สึกในการตกลงใจขึ้นไปลงมาตรงนั้นเอง ดาบสองคม บทเรียนจาก Cambridge Analytica เป็นมั่นเป็นเหมาะอย่างไรที่มีประโยชน์ยิ่งนักๆ หวนกลับมีโทษมหันต์คว้าอีกด้วย เช่นกันงานใช้คืน Psychologic Data เหล่านี้เป็นเหตุให้มนุษย์ทำท้องตลาดรู้กลไกทางจิตวิทยาแห่งการตัดสินใจคว้าขนานใหญ่ ด้วยกันสามารถชดใช้กลไกเหล่านี้ ในที่การชักจูงและชักชวนลูกค้ามอบปลงใจในมุขสถานที่ลูกค้าหิวจะแยกออกคัดก็ได้ ซึ่งกลายเป็นตวาดผู้ใช้ปลงใจเพราะจากการล้างความคิดหรือใช้กรรมวิธีชักจูงกระยาเลย ซึ่งตรงนี้คือว่าขั้นตอนแห่งต่ำช้าสิ่งของ Cambridge Analytica แห่งใช้งานในที่การแห่งเป็นเหตุให้ Trump เลือกชนะขึ้นไปลงมาได้มา ไม่ก็ ทำให้ Brexit จากสมาคมทวีปยุโรปขึ้นไปมาคว้าตรงนั้นเอง อีกด้วยวิธีการแห่ง Cambridge Analytica ก่อลงความว่าดองบุคลิกภาพสรรพสิ่งคนมาหลังจากนั้นทำวิเคราะห์ทางจิตวิทยาบุคลิกออกมาและบันทึกข้อมูลที่คนหมวดนี้หลงเชื่อ หรือไม่ก็ก่อสร้างความเชื่อสถานที่ผิดๆ พร้อมด้วยการใช้ประโยชน์ขนมจากอันที่เรียกดุ Cognitive Bias สรรพสิ่งลูกค้าปะปนกัน ทำเอาผู้ซื้อสถานที่กำลังกายความโอนเอียงแห่งไม่สบอารมณ์หรือไม่ก็มีอคติกับดักอย่างไรบางอย่างอยู่ต่อจากนั้น ก็เริ่มริมทะเลความนับถือดึ่มขึ้นไปกระเป๋าแห้งกลายเป็นทางขึ้นไปมาคว้า ด้วยกันทำไปทำมาลงความว่าทำให้เกิดการหล่อละลายพฤติกรรมนวชาตๆ สถานที่หมายมั่นออกมาสุดท้ายนี้ ขนมจากผลของ Cambridge Analytica เป็นเหตุให้ทั่วโลกตรงนั้นออกมาก่อสร้างเครื่องมือหรือไม่ก็กฏหมาย Data สรรพสิ่งผู้ใช้ห้ามไม่ว่าจะดำรงฐานะ GDPR หรือ PDPA สิ่งของแหลมทอง เพื่อจะปกป้องไม่ปันออกเกิดเรื่องสภาวะการแบบนี้ซ้ำขึ้นไปอีกในอนาคต หรือไม่ก็ดูแลการนำ Data ของผู้ซื้อตรงนั้นไปใช้คืนผิดวัตถุประสงค์ขึ้นมา พร้อมด้วยการแห่งเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนขนานใหญ่ เป็นเหตุให้ตอนนี้มีข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามากขึ้นากขึ้นอย่างมากแห่งธุรกิจ การเอาข่าว (Data) มาวิเคราะห์ ผสานกับศาสตร์ใหม่ตัวอย่างเช่นจิตวิทยาในทีนี้สามารถให้โอกาสมอบกับงานและการตลาดได้อย่างกว้างขวาง เช่นไรก็ตามทีงานใช้คืน Data ทางจิตวิทยานี้ก็เทียบเท่ามีดพร้า ผิชดใช้ไม่ผิดมุขก็ตกเป็นเครื่องอุปกรณ์สถานที่งดงามแห่งการนำไปใช้แห่งชีวิตินทรีย์ หรือไม่ก็ตอนดำรงชีวิตอยู่คว้า ทว่าผิใช้คืนหลงทางก็กลายเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์กลีที่สามารถคร่าเข้าสังคมซึ่งเป็นมั่นเป็นเหมาะการเลือกใช้คืนตรงนั้นขึ้นอยู่กับมนุษย์ทำกิจธุระและนักการตลาดเอง เช่นลำพังประโยคที่ลุงเบนในที่ Spiderman กล่าวว่า ฤทธิ์ชิ้นยิ่งใหญ่ มาพร้อมด้วยความรับผิดชอบอันเลิศ มากมายคุณประกอบด้วยข้อมูล (Data) แห่งลึกเต็มที่ในระดับจิตวิทยา เธอยิ่งจำเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบในงานชดใช้ Data นั้นอย่างมากมาย เนื้อความ : ยอดเยี่ยม ชลายุทธ Co-Founder&Visionary Chaos Theoryทิวทัศน์ : สุธาทิพย์ รองสบาย เชิงอรรถ : เหตุ Hilton marketingexperiments.com/digital-advertising/hilton-worldwide-personality-matched-ads