Hero Arm เทคโนโลยี 3D Printing สับเปลี่ยนเรื่องเป็นอัมพาตแจกกลายเป็นพลังอำนาจพิเศษ!

งานอันฉลาดล้ำกันจาก Open Bionics แห่งจับหยิบยกเทคโนโลยี 3D Printing ลงมาก่อสร้างตัวเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในหนทางสิ่งของกรเทียม เพราะแต่ละนิ้วจะเชื่อมต่อกับระบบประสาท ทำให้ไอยรามารถเคลื่อน จับจับตัวสิ่งของเครื่องใช้แตกต่าง ๆ ได้อย่างมหัศจรรย์ ยิ่งไปกว่านี้ Hero Arm อีกทั้งสมรรถตกแต่งติดสอยห้อยตามถูที่พอใจได้มาสูงสุด มีทั้งเพ 5 หนุ่ม เรียกแหวดำรงฐานะอีกหนึ่งไอเดียงดงาม ๆ แห่งหนน่าสงเคราะห์ กับยังช่วยเสร็จเติมซีกแห่งหนสูญหายด้วยกันก่อสร้างรอยยิ้มมอบแก่ผู้เป็นอัมพาตคว้าอย่างสาวก้าวล้ำกัน มองตัวหนีบกระดาษวิดีโอกลเม็ดงานของ Hero Arm เหมาะ