Generations Trend 2020 รวมความทั้งหมด Insight เข้าใจผู้ซื้อแต่ละ Gen

รวมความ Generations Trend 2020 ขนมจากทูล “ไชเทรนด์โลก” เพราะว่า TCDC ที่แต่ละกลุ่ม เช่น Baby Boomer, Gen X, Millenial ด้วยกัน Gen Z ว่าแต่ว่าละชินมีพฤติกรรมกับชิ้นแห่งหนนกเขาประสงค์อย่างไรบ้าง 1. Baby Boomer (ชนมพรรษา 55 – 73 พรรษา) ฝูงชนมีเงินมีทอง สถานที่มีตลอดเงินด้วยกันยุค ตั้งใจได้มาความใฝ่ใจเหมือนมนุษย์สาธารณะ ไม่ไม่ผิดแจ๋แหวสิงสู่กลุ่มไร หมวดหนึ่ง ขนมจากการเรียนพบพานดุ 91% ของผู้หญิงชนมพรรษาระหว่าง 53-72 ชันษา ตั้งใจมอบโฆษณาต่าง ๆ ตั้งอกตั้งใจก๊กคุณเหมือนมนุษย์ทั่วไป เมื่อชำรุดทรุดโทรมทำกับ คำพูดแหว Anti-Ageing หรือ งานประท้วงริ้วรอย เสียงขนมจากคนหมวด Baby Boomer กล่าวว่า รู้สึกรำคาญจังกับการโฆษณาแห่งสร้างภาพอ่อนเยาว์เกินแน่นอน เขาทั้งหลายนึกดูแหว ถึงดิฉันจักอายุมาก แต่เราก็สามารถที่จะงามแปลนคนสูงอายุได้ อยากมอบแบรนด์กล่าวถึงจินตภาพจริงๆ แล้วจริงๆ ให้ความสำคัญสรรพสิ่งความรู้สึกสิ่งของคนในคุ้นนี้มากกว่า Baby Boomer เปล่าเบาแหย่กับอินฟลูเอนเซอร์แบบใหม่ แต่หากครอบครองรุ่นราวคราวเดียวกัน เขาจะรู้ว่าครอบครองแรงดลใจมอบอายุมากห้ามยิ่งกว่า ร่ำรวยตลอดเงินทองกับยุค หลังจากที่ดำเนินการมาอ่อนเปลี้ยเพลียแรง ก็จดเวลาพักผ่อนด้วยกันเริ่มใช้ทรัพย์สิน เสนอของ Deloitte ทายว่าก๊ก Baby Boomer ยังคงอยู่ณมวลชนแห่งหนครอบครองผู้มั่งคั่งระดับท้อปแถวเจียรจนถึงปี 2030 ทีเดียว กับรักการสัญจรประการประกอบด้วยข้อมูล แหย่เรื่องเทคโนโลยี กลับเปล่าเบามีผลิตภัณฑ์หรือบริการเทคโนโลยีเกี่ยวกับมนุษย์หมู่นี้ เช่น เรื่องของ Automation หรือไม่ก็ Apllication แห่งหนเข้าเอาใจช่วยสั่งการเรื่องการเงินขนองเกษียณ ซึ่งผลิตภัณฑ์ก๊ก FinTech เกี่ยวกับคนหมวดนี้ยังติดจะมีโหรง 2. Gen X (อายุ 44 – 54 พรรษา) มวลชนมีสตางค์ แห่งหนทรงพลังอำนาจ ด้วยกันเป็นจุดรวมสิ่งของครัวเรือน คนหมู่ Gen X มีจำนวนมากที่สุดในที่แหล่งหล้า ยิ่งกว่า 1.4 โพกผ้ากล้อนคน ทั่วโลก เพราะว่าจีนครอบครองด้าวแห่งหนประกอบด้วยจำนวน Gen X มากแรงกล้าในที่แหล่งหล้า รองมารวมความว่า ประเทศอินเดีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา, บราซิล ด้วยกัน อินโดนีเซีย เป็นลำดับ ชื่นชอบถามกลับคำถาม พอใจการศึกษาด้วยตัวเอง เนื่องจากคนหมวดตรงนี้ดำรงฐานะมนุษย์ถิ่นที่อยู่ตรงกลางระหว่างคนแหล่รุ่น แล้วก็ทำเอาเขาเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับดักมนุษย์รอบกาย พอใจย้อนถามคำถาม กับบากบั่นประกอบด้วยความเข้าใจกับดักคนทั้งปวงปูน มีความยืดหยุ่น ด้วยกันความเป็นอิสระที่การเรียนได้มาด้วยตัวเอง โหยประกอบด้วยนิวาสสถานแห่งหนเพริศ สวยงาม จากทูล 51% สิ่งของมนุษย์หมวด Gen X ทั่วอนงค์ด้วยกันชายหนุ่ม อยากจะประกอบด้วยนิวาสสถาน กับจำเป็นจะต้องประกอบด้วยคฤหาสน์แห่งสวยหรู ซึ่งความสำคัญต่อมนุษย์กลุ่มนี้มาก ตามที่ดำรงฐานะสิ่งสถานที่แสดงออกถึงรสนิยม ความเป็นเอกราช กับก้องกังวานจินตภาพของตัวเอง ประกอบด้วยการใช้จ่ายเงินมากครั้นอุปไมยกับดักคุ้นอื่น มีพลังในที่งานใช้จ่าย การสอดส่องครอบครัว ตลอดจนการเกี่ยวข้องณการตัดสินใจ การชักจูงคนในครัวเรือน มักจะชดใช้ทรัพย์สมบัติจากไปกับงานทานข้าวภายนอก ประพาส มองดูผิวหนัง จากงานทูลของ US De- partment of Labor ปริปากดุ มนุช Gen X สร้างเงินรายได้มอบกับดักห้องอาหารมากถึง 23% โดยเฉลี่ยคนกลุ่มนี้จะออกจรรับประทานอาหารนอกบ้านเต็มที่จด 8 คราว/ดวงจันทร์ การใช้จ่ายแต่ละครั้ง 123$ หรือว่า คาดคะเน 3,900 พระบาท ประสงค์ข่าวรีทัศนียภาพในที่การตัดสินใจดั้นด้นตะเวน ซึ่งแต่งงานครอบครองจุดศูนย์กลาง แต่ละทริปจะจำเป็นต้องดูรีทัศนียภาพกับประกาศแตกต่าง ๆ เลิศ พอให้แน่แก่ใจว่าสถานที่นั้นทุกคนในที่ครัวเรือนสามารถทัศนาจรคว้าทุกคน เพราะ 85% สิ่งของคนกลุ่ม Gen X จะต้องอ่านเรียวทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวก่อนกำหนดการตกลงใจ กับ 65% เลือกคัดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งดำรงฐานะพิพิธภันฑ์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาตร์ ศิลป์ กับประเพณีนิยม เป็นกิจกรรมแห่งสนุกได้ทั่วครัวเรือน ชิ้นสถานที่ควรค่าตกขอบด้วยว่ามนุษย์ Gen X ตกว่า กาลเวลาสถานที่ประกอบด้วยจ่ายด้วยว่าตนเอง คนหมวดนี้จึงมีสันดานแห่งชอบจัดสรรเวลา คบคิด สั่งการทุกอย่างมอบตามเวลาอยู่เสมอ และเปล่าไม่นำพาข้อปลีกย่อยจุกจิกต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมสถานที่สมรรถมาเติมเต็มชีพณระยะเวลาส่วนตัวชิ้นสั้น จึ่งทำให้เกิดกิจกรรมนวชาต อาทิเช่น Yoga Brunch แห่งประสบความสำเร็จโยคะห้วน ๆ แจ้น ๆ หรือไม่ก็การออกกำลังกายรุ่งเช้าแห่งนับเป็นการสังคมเจียรณร่างกาย หมวดสถานที่ประกอบด้วยพลังดามการงาน เป็นตอนอายุแห่งก้าวขึ้นไปไปสู่ขีดสุดสิ่งของภาระธุระ ถ้าครอบครองภารกิจก็เริ่มนั่งกินนอนกินคงที่ หรือหากครอบครองพนักงานประจำก็ริเริ่มเข้าสู่ชั้น Senior จึ่งทรงพลังอำนาจและพลังที่การตัดสินใจอย่างมาก มนุชหมวดนี้จึงเป็นโอกาสอันควรมากสิ่งของนักการตลาดสิ่งของกลุ่มเป้าหมายสุดสวาทครัวเรือน สิ่งใหม่นวชาต ๆ กับบริการแห่งหนเอาใจช่วยมอบเขาทุ่นเวลา หรือเหตุอนามัย สุขทุกข์ 3. Millenial (ชนมพรรษา 23 – 38 ชันษา) มุ่งหวังมีกรรมสิทธิ์ความช่ำชอง งานแชร์ ด้วยกันบริเวณแวดล้อม มนุชกลุ่ม Millenial นกเขาบ่งบอกดุเป็นคน JOMO (Joy of Missing Out) สามารถเติมเต็มตัวเองคว้า โดยไม่ไหวแหย่สิ่งรอบข้างเต็มที่หลาย ชอบการสร้างอะไรแล้วแต่ตนเอง เพราะว่าไม่เกาะตามทางเสา แหย่งานทานอาหารสถานที่สะอาดดามสรีระ งานดูแลตัวเอง อาทิเช่น งานการให้ทานอาแบ่งคลีน งานปรนบัตำหนิฉวี การบริหารกาย เป็นอาทิ ชอบประสบการณ์สถานที่แปลกใหม่ ชั่วต่อการเข้าถึง มนุษย์หมวด Millenial ดีใจที่จะจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินจ่ายกับการได้รับประสบการณ์สถานที่แปลกใหม่ การก่อสร้างโมเมนต์แห่งหนดี เพื่อโพสต์บนตัวนำโซเชียล จากทูลการตลาดสิ่งของ Eventbrite ระบุดุ มนุษย์หมู่ Millenial กระทั่ง 72% พอใจจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินแจกกับดักความชำนาญสถานที่ทรามแก่งานเข้าถึง ถึงแม้ว่าจะจำเป็นจะต้องใช้คืนบัตรเครดิตไม่มีเงินครบวงเงิน ให้ความสำคัญกับยามค่ำคืนแห่งการพักผ่อน ขนมจากการสำรวจสิ่งของ ZionMarket Research พบพานแหวการงานแห่งข้องเกี่ยวกับดักสเปลืองห่วงใย สปา หรือไม่ก็เทคโนโลยีเกี่ยวพันการนอน จะเป็นที่นิยมด้วยว่าคนหมู่ตรงนี้ เช่น เล็กปกำลังิเคชั่นที่ลุ้นกล่อมพอให้หวนกลับสบายดี หรือว่าโคมหอมหวนเพื่อจะสร้างเสริมบรรยากาศมอบรู้สึกผ่อนคลาย เป็นอาทิ สอดส่ายเคหสถานต้นร่าง Co-Sharing จากสถิติการยืมเงินขนมจากธนาคาร HSBC ในประเทศประเทศจีน พบพานแหว 70% สรรพสิ่งการกู้เงินมาจากมนุชแห่งหนมีอายุ 19-36 ปี ซึ่งคนหมู่นี้ดำรงฐานะมนุษย์แห่งกำลังวังชามองหาบ้านพักอาศัยต้นฉบับ Co-Sharing อย่างเช่น คอนโดสถานที่ประกอบด้วยพื้นที่ศูนย์กลางแห่งหนสมรรถลงมาแชร์กันคว้า อาทิ ที่ประชุม ห้องทำงาน หอสมุด ห้องแลดูหนัง หรือว่ากระทั่งห้องครัว ซึ่งเขาหลงเชื่อบริหารหัวนอนปลายตีนแชร์ห้ามจักเอาใจช่วยลดกิจค่าใช้จ่ายตัวเอง ผลิตภัณฑ์สถานที่ดีงามตกขอบ เสมอทุนขายตกขอบ รวมความว่าชัยสิ่งของงานช้อปปิ้ง มนุชหมวดตรงนี้พอใจซื้อของออนไลน์ กับจำเป็นจะต้องคัดผลิตภัณฑ์แห่งดีแรงกล้า คุ้มค่าที่สุด พอใจงานสั่งสินค้าแห่งพรีเมียมหรือของซื้อของขายสถานที่มึคุณลักษณะผิดแผกแตกต่างเฉพาะบุคคล หมายรวมยังพอใจให้ทุนกับดัก Smart Home Trechnology ที่จะเอาใจช่วยช่วยเหลือโสหุ้ยปีกแรงงานในที่บ้านได้ มุ่งหวังบ้านพักอาศัยแห่งเห็นแก่ทาบกิจธุระ ณปี 2018 ผลสำรวจทั่วโลกจาก International Workplace Group พบดุแหล่กงสีเริ่มปรับเปลี่ยนการจ้างงานสถานที่สามารถทำได้ลงคอขนมจากแห่งหนคฤหาสน์ด้วยกันรับพนักงานฟรีตะกวดซ์มากขึ้นถึง 56% ซึ่งในที่จำนวนรวมตรงนี้ครอบครองมนุชกลุ่ม Millenial จังจด 75% ประจักษ์กรณีปัญหาโลกร้อน จากทูล Deloitte ระบุดุมนุชหมู่ Millenial แห่งหนดำรงฐานะมนุษย์อเมริกันถึง 60% ตระหนักถึงโจทย์พื้นแผ่นดินร้อนและอุณหภูมิพื้นแผ่นดิน บากบั่นจุดโฟกัสถึงการชดใช้แอปพลิเคชันเพื่อที่จะสอดส่องสิ่งแวดล้อม สวัสดีในที่ที่โล่งแจ้ง กับการสร้างกิจกรรมแตกต่าง ๆ แห่งมีประโยชน์แก่ที่สาธารณะ เหตุฉะนี้ ร้านรวงสถานที่สามารถตอบโจทย์งานสร้างบรรยากาศ Feel Like Home จึ่งกลายเป็นแลนด์มาร์กได้ดิบได้ดี 4. Gen Z (อายุ 4-24 ปี) เคียงโซเชียลมีเดีย มีอิสระ กับเปิดกว้างกับนวัตกรรม Gen Z ครอบครองกลุ่มผู้บริโภคสถานที่ใจใหญ่ใจโตจังที่สุด เปิดกว้างกับเรื่องแปลกใหม่ทุกเมื่อ เขาจักมีความไม่ไว้วางใจและเกิดกระทู้ถามกับพฤติมือรรมควัน หรือว่าความนิยมไม่มีเหตุผล แห่งหนชินดำเนินต่อ ๆ ห้ามมาณอดีตสมัย เพราะฉะนี้ เขาสมรรถที่จะผลัดกันความชื่นชอบแห่งหนผิดแผกแตกต่างจรขนมจากดั้งเดิมได้ เลือกคัดบ้านพักอาศัยแห่งจวนวิทยาคารหรือที่ทำงาน จากทูล Zillow ระบุแหว Gen Z กว่า 86% คัดเลือกเหล่บ้านใกล้โรงเรียนและที่ว่าการยิ่งกว่า ก็เพราะว่ามุ่งหวังอดออมค่าโดยสาร มากกว่าที่จะนึกถึงเหตุภาวะแวดล้อมหรือเข้าสังคมเพื่อนบ้าน เริ่มไตร่ตรองขบวนการหาเงินตั้งแต่ชนมพรรษาอีกทั้งโหรง เด็กอายุนี้จักเปล่าจำแนกเหตุสรรพสิ่งการเรียนรู้กับกิจธุระออกจากห้าม ถือว่าการเรียนก็รวมความว่าการดั้นด้นไปสู่ชีวิตินทรีย์วัยทำงานคว้าเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้ารู้เรื่องรู้ราวชอบสรรพสิ่งตัวเองณตอนแห่งหนกำลังเรียนอยู่ ก็สมรรถลงมือทำการทำงานคว้าเลย อย่างแห่งดิฉันมองเห็นว่า ลูกมัธยมศึกษาบางท่านชื่นชอบตัดต่อที่หนีบกระดาษ หิวครอบครองยูทูปนัมเบอร์ก็เริ่มทำได้เลย ให้ความสำคัญกับดักจินตภาพตัวเองบนบานศาลกล่าวโซเชียลมีเดีย มนุษย์กลุ่ม Gen Z เรียกหาคว้าดุครอบครอง Age of Digital Overload ถูกถั่งโถมด้วยตัวนำโซเชียลออนไลน์เข้าในที่ชีพทุกเวลา กรณีถ้าทายทุกวันขึ้นอยู่ฐานันดรมุขโซเชียล แคร์แหวตนเองจะเรียบร้อยหรือไม่ดีงามอย่างไรบนบานโซเชียล มนุษย์หมวดนี้ชดใช้กาลเวลายู่ณแหล่งหล้าออนไลน์แบ่งช้านาน จรด 9 ชั่วโมง/ทิวา เนื่องจากเติบโตมาและโลกออนไลน์ แล้วก็เปล่าชัดกรณีการแสดงออกกับตัวนำอารมควันร์กับดักผู้คนที่แหล่งหล้าความเป็นจริง ไม่เชื่อใจใครคล่อง ๆ ดังนั้น การคัดเข้าทางเข้าออกออไลน์ของเด็กหมวดนี้ จึงค่อนข้างคัดขนมจากทางสถานที่แจกพื้นที่เฉพาะบุคคล รู้สึกปึกแผ่น กับสมรรถโพสต์ร่างกายหรือไม่ก็จารึกเรื่องได้อย่างอสิระเพราะไมถูกจับผิด ชอบท่องเที่ยวเพื่อที่จะสร้างความช่ำชองร่วมกับคนในที่โล่งแจ้ง เช่น การทำเวิร์กชอป การทำงานฝี ทำกิจกรรมร่วมกับคนธรรมดา เป็นอาทิ โดย 97 % สรรพสิ่งมนุษย์กลุ่ม Gen Z หลงเชื่อแหว ประสบการณ์คือ สิ่งประธานเพื่อชีวิตินทรีย์ จึ่งไม่ขยาดที่จะออกเดินทางสู่แหล่งหล้ากว้างไกล มนุชหมวดตรงนี้ไม่สนใจใจสินค้าหรือว่ากิจกรรมจากอินฟลูทอดตัวเซอร์ แต่ชอบที่จะตามมนุชแห่งประกอบด้วยสัณฐานคล้ายคลึงกับดักเขา ฝูงชนแห่งประกอบด้วยการฝักใฝ่เหตุเดียวกัน ข้อเขียนตรงนี้แปลความจาก Morning Call Podcast คัดเลือกตรวจฟังรวมความต้นฉบับเข้าใจง่ายคว้าทุกทางสถานที่ Spotify, PodBean, SoundCloud และ Apple Podcasts หรือท่านใดตั้งใจอ่านเรียงความฉบับบริบูรณ์ดาวน์โหลดเหมาะ TCDC จ๋า