Digital Transformation จำต้องริเริ่มที่คนมิใช่สถานที่เครื่องอุปกรณ์

ทุกวันนี้ในประเทศไทยเอง จะเห็นประกาศในที่แวดวงการตลาดประจำ ๆ เกี่ยวข้องเนื้อความ Digital Transformation หรือว่าหลาย ๆ แท่นประชุมเอ่ยถึงเนื้อความตรงนี้ขนานใหญ่แหว องค์กรในที่ยุคตรงนี้จำต้องก่อ Digital Transformation ซึ่งบ๊วยต่อจากนั้นหลาย ๆ ที่จะสิ้นสุดลงเช่นกันงานเอ่ยถึงเนื้อความงานใช้เครื่องมือแห่งงานสร้าง Transformation ในที่องค์กร ทว่าจริงจังต่อจากนั้นการจักปรับเปลี่ยนหน่วยงานจากความประพฤติเดิมที ๆ คว้าตรงนั้นชิ้นประธานแรงกล้าตกว่าเนื้อความคนด้วยกันจารีตองค์กรเองที่จะดำรงฐานะจุดเริ่มแรก งานก่อ Digital Transformation ตรงนั้นแปรไปลงมาดำรงฐานะวงกลมสับเปลี่ยนประธานขององค์กรต่าง ๆ ในที่ปัจจุบันอย่างมาก ก็เพราะว่าเป็นการเปลี่ยนขนมจากหน่วยงานแห่งหนประกอบด้วยระดับเรียกหาตวาดครอบครอง Analog corporation จัดการเช่นกันวิธีต้นร่างเดิมที แจกกลายลงมาครอบครององค์กรสถานที่จับด้วย Digital กับสามารถก่อสร้างสิ่งใหม่ต่าง ๆ มาแย่งชิงกับข้าศึกนวชาต ๆ ณตลาดด้วยกันสนองตอบดามผู้บริโภคคว้าประการทันทีทันควัน ซึ่งแห่งอดีตกาลการก่อเนื้อความ Digital หรือไม่ก็เนื้อความนวัตกรรมณองค์กรตรงนั้นเป็นแค่หน่วยงานใด องค์การเอ็ดในที่หน่วยงานเพียงนั้น อาทิ ก้ำ IT หรือว่า Marketing ที่จะใช้ Digital Marketing กับเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นไปลงมา เสียแต่ว่าเช่นกันปัจจุบันที่การชิงดีชิงเด่นต่าง ๆ สูงเต็มที่ กงสีทั้งหมดแตกต่างจำเป็นจะต้องรีบเสาะหารีดประสิทธิภาพแตกต่าง ๆ ออกมา กับแสวงหาตัดทอนข้อความสิ้นไร้ประสิทธิภาพลง การนำเครื่องใช้ไม้สอยมุข Technology กลุ่มนี้ลงมาใช้คืนณหน่วยงาน ช่วยแจกกระเหม็ดกระแหม่ค่าใช้จ่ายได้มาแยะด้วยกันสามารถสร้างโอกาสนวชาต ๆ ขนมจากงานใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้มาด้วย ซึ่งเป็นมั่นเป็นเหมาะทั้งปวงองค์กรต่างก็ประสงค์ที่จะทำเอาหน่วยงานก้าวหน้าได้แบบนี้ แล้วจึงสร้างชิ้นสถานที่เรียกตวาด Digital Transformation หน่วยงาน ว่าจ้างกุนซือลงมาเลิศกับเริ่มให้ทุนกับเครื่องมือ เสียแต่ว่าสุดท้ายจากนั้น ผลแห่งหนได้มากลับกลายเป็นเปล่าประสบความสำเร็จขึ้นไปลงมานั่นเอง ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์เฉพาะบุคคลสรรพสิ่งเกล้ากระผมแห่งหนเคยชินอยู่แห่งองค์กรสถานที่โหยจักก่อ Digital Transformation ทว่าปรากฏว่าไม่สามารถสร้างขึ้นไปมาได้มา โจทย์ต้นตอขึ้นไม่ได้สิงสู่ที่เครื่องมือต่าง ๆ ในที่ธุรกิจ ไม่ไหวอยู่ในที่ตัวกุนซือ ทว่าทุกปัญหากลับเป็นครอบครองว่าประเดิมจากคนวงในหน่วยงานเองที่ไม่พร้อมจักปรับพฤติกรรม ไหมโหยจะเปลี่ยนแปลงกระไร จวบจนกระทั่งที่ว่า ทว่าวงในหน่วยงานจะปรับพฤติกรรม แต่กลับกลายเป็นตวาดวิธีของเทศมนตรีเองแห่งหนเป็นเหตุให้หน่วยงานไม่สมรรถปรับเปลี่ยนคว้า ถ้าใครเคยชินอ่านข้อความเศรษฐวิทยาพฤติกรรมลงมามั่ง หลักการเอ็ดที่ชดใช้ในที่ตรงนั้นรวมความว่า มนุชเป็นคนปลายจิตใจเต็มแรงสุดโต่ง ขนาดที่จะรู้แหวตัวเลือกไรที่งดงามต่อตัวเอง แม้ว่าก็ยังเลือกคัดตัวเลือกเลว ๆ ลงมาแบ่งออกชีวิตินทรีย์คว้า เหมือนกันกับโจทย์ณหัวข้อจำเดิมที่คนในองค์กรปฏิเสธปรับตัวกับการทำ Digital Transformation ไม่ว่าเจ้าเอ็งจักหว่านล้อมข้อดีจิปาถะมาเต็มที่เพียงใด คนเหล่านี้ก็เปล่าพร้อมจักเปลี่ยนแปลงพร้อมด้วยข้อแก้ตัวสารพัดสถานที่มีออกมา มั่นเหมาะแหวบุคลากรแห่งหน่วยงานแห่งหนมากมายดำเนินการลงมานาน มากมายสับเปลี่ยนได้มายาก เพราะเคียงสิงสู่แห่ง Comfort Zone สรรพสิ่งตนเอง หลายมนุชจักประกอบด้วยอีผึ่งผายในที่ชิ้นที่ทำ ซึ่งค่อนข้างมีคำพูดว่า “ที่ผ่านมาก็ก่อลงมากักคุมแบบตรงนี้” จนถึงไม่อยากจะศึกษากระไรนวชาต ๆ ก็เพราะว่าเปลืองเวลา ขี้เกียจขี้คร้าน ไหมโหยทำ ทำให้องค์กรนั้นไม่สามารถปรับเปลี่ยนคว้า อีกหนทางหนึ่งแห่งหนเกล้ากระผมชินเจอะเจอมาจากงานทำ Digital Transformation สถานที่ไม่สมรรถปรับเปลี่ยนองค์กรได้มาเลย รวมความว่าเพศผู้จัดการนั่นเอง ทว่าเทศมนตรีเองอยากปรับเปลี่ยนองค์กรขนานใหญ่ กลับเป็นครอบครองว่าด้วยความเคยชิน ยังว่าการจัดการแบบเดิมที ๆ ไม่ก็หลาย ๆ มนุชก็ดำรงฐานะ Micro Management จนครั้นพนักงานแห่งหนสร้าง Digital Transformation ออกมาก็ถูกขวางเชิงไอเดียแตกต่าง ๆ ในที่การงานเช่นกันงานไม่ปันออกทดลองสร้าง ไม่ก็ถ้าจักพิสูจน์สร้างก็กันผิดพลาด ไม่ก็ห้ามขาดทุน เป็นเหตุให้ชิ้นแตกต่าง ๆ ที่จะก่อไม่สมรรถเกิดขึ้นมาได้อย่างทันทีทันควัน ดังนี้เพื่อจะก่อ Digital Transformation แจกได้ดีนั้น ชิ้นประธานสุดโต่งรวมความว่าการที่ผู้บริหารจำเป็นจะต้องริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวคิดณการบริหารการงานใหม่ เปิดโอกาสแจกบุคลากรสิ่งของตัวเองลองผิด ลองถูกแห่งธุรกิจ พร้อมด้วยเปิดโอกาสแจกแสดงความคิดเห็น พอให้ก่อเกิดการเรียนรู้ณการพากล่าวความคิดสร้างสรรค์ด้วยกันลองสร้าง นอกจากนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหางานแห่งหนบุคลากรสิงสู่ณ Comfort Zone ชิ้นที่ผู้บริหารจำเป็นต้องก่อลงความว่าการเฟ้นหามนุษย์แห่งหนอยากจักปรับเปลี่ยน ครบถ้วนทำความเข้าใจนวชาตณเรื่องการก่อนวัตกรรมจำแนกออกมาดำรงฐานะกลุ่มทดลองแห่งการงานขึ้นลงมา เพื่อชดใช้ตัวอย่างสิ่งของกลุ่มนี้ในที่การศึกษาธุรกิจแตกต่าง ๆ ก่อนกำหนดนำจากไปชดใช้แน่ๆรวมหมดองค์กร สิ่งที่น่าสร้างทำให้รุ่งเรืองขึ้นรวมความว่างานเพิ่มพูนพนักงานแห่งหนครบถ้วนเรียนรู้กระไรใหม่ ๆ เข้าไปในที่กลุ่มธุรกิจดั้งเดิม ๆ เปลี่ยนแปลงจารีตหน่วยงาน กับวิธีวัดเอาท์พุตบุคคลแตกต่าง ๆ ขึ้นไปลงมา เพราะเมื่อกาลเวลาแห่งหนหยิบยกเทคโนโลยีแตกต่าง ๆ มาใช้ จักสมรรถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ความเปลี่ยนแปลงสิ่งของงานทำ Digital Transformation ตรงนั้นเกิดขึ้นได้มาด้วย งานทำ Digital Transformation ในประเทศประเทศไทยจะตกเป็นอันที่หลบมุมไม่ได้เลย เพราะด้วยปัจจุบันนี้องค์กรขับเคลื่อนด้วย Digital เฉียดฉิวทั้งมวล กับการก่อ Data จาก Digital กลายเป็นสิ่งจำเป็นขนานใหญ่ การประกอบด้วยเทคโนโลยีสถานที่ครบครันใช้แห่งข้อความกลุ่มนี้ ยังไม่สำคัญเท่ากับแหวมีมนุชสถานที่ใช้ครอบครองกับแจ้งตวาดจะยกมาข้อมูลออกกลุ่มนี้ลงมาสร้างสรรค์กระไรถัดไป เธอเก่งกาจ ชลายุทธ (MOLEK)Co-Founder & Visionary at Chaos Theory ข้อเขียนที่อิฉันแนะนำตัว จัดการคณะทำงานพร้อมด้วยการประเจิดประเจ้อเงินเดือนBrand Purpose บทเรียนขนมจากจอเงินประเทศไทยที่มีผลกระทบความนับถือของผู้ใช้เทคนิคปล่อยมนุษย์คลอด ยอมรับมนุษย์เข้า