CTC2019: Visualizing Concept Art for Games and Collectibles

การอธิบายแบบแห่งไม่เสมอเหมือนใครในธุรกิจตรงนี้ การอธิบายกับแสดงขั้นตอนก่อเกมสิ่งของ Digital Artist ซึ่งจักมีอนุศาสน์งานจัดแสงและงานใช้คืนสีที่การเขียนรูปหน้าตามนุช เพราะ Studio HIVE ด้วยกันตามที่ Session ตรงนี้ สนับสนุนโดย Wacom ทางผู้ส่งเสริมแล้วจึงมีของ Premium ลงมารวมม่วนแจกคนฟังใน Session ตรงนี้เช่นกัน! ใครเป็นช้า Game สาย Art หรือว่าเป็นเด็กรับใช้ Wacom ทุกครั้ง กักคุมคลาด!!