CTC2019 : Stock Photo Trends for Buyers and Contributors

แน่ๆไหมแห่งนกเขาบ่งบอกตวาดพ้นสมัยของงานใช้คืน Stock photo หลังจากนั้น? และงานให้โอกาสแยกออก “ใครก็ได้” สามารถถ่ายรูปจาก “กล้องเช่นไรก็ได้” เพื่อที่จะส่งเข้าไปจำหน่ายตรงนั้นคือว่าวิธีพลิกแพลงอย่างไร Session นี้ Number 24 แม่สื่อแม่ชัก Shutterstock ในประเทศแหลมทอง จะมาอธิบายเทรนด์การใช้คืนจิตรเลขา stock photo และกลเม็ดการส่งตนไปทำการค้าบนบานระบบสิ่งของ Shutterstock เพื่อให้คุณได้รู้ด้วยกันลงดึ่มจรดการซื้อและจำหน่ายจิตรเลขา