CTC2019: Judge the Book by The Translators: Principles & Designing Your Life

Principles เป็นเยี่ยมที่บันทึกที่มากคนพูดดำรงฐานะความเห็นเดียวกันว่า ดีสุดขอบเล่มเอ็ด พร้อมด้วยกรณีสถานที่คนแต่ง Ray Dalio ยอดเยี่ยมในมหาเศรษฐีที่ที่มั่งคั่งเต็มที่เต็มที่ในพื้นแผ่นดิน นกเขาแล้วจึงได้เขียนหนังสือเล่มตรงนี้ขึ้นไปมาเพื่อจะถ่ายทอด “Principles” ไม่ก็แนวของ “ชีวิตินทรีย์”​ และ “การทำงาน” เพื่อที่จะเป็นแนวมุขให้กับคนอ่าน เพราะว่า Ray Dalio ได้มาบ่งบอกเองดุ เขาไม่ใช่คนสถานที่เข้มแข็งเช่นไร แต่ว่าอีกด้วยวิถีทางจะทำให้ทั้งหมดสมรรถประสบผลคว้า เจ้าเอ็งลิงค์ ยอดสินทรัพย์ สิทธิพิทยา CEO หุ้นส่วน EXZY เป็นเยี่ยมในผู้แห่งพอใจรายงาน Principles และนกเขาได้มาถอดความยอม blog เฉพาะบุคคลจนได้ยอมรับโอกาสจ่ายแปลความบันทึกเล่มหนาเล่มตรงนี้ เพราะว่า Principles ระบิลภาษาไทย วันนี้รายงานถือสิทธิ์การแปลครอบครองภาษาไทยประสบความสำเร็จเจริญ 100% แล้ว กับครบถ้วนจำหน่ายภายในปี 2019 ตรงนี้ เพราะเจ้าเอ็งลิงค์จักลงมาบอกจ่ายฟังจดหัวอกหัวใจสิ่งของบันทึก และเหตุว่า “ฉันใดเจ้าเอ็งถึงจำต้องอ่านหนังสือ Principles” ยิ่งไปกว่านี้ เธอเมษ์ ศรีปฏิรูปวงศ์สกุล ผู้สร้าง “ลูกไตร่ตรอง” กับ Asia Leadership ผู้แปลบันทึก Designing Your Life: How to build a well-lived, joyful life รายงานอีกเอ็ดเล่มที่ได้มาความชื่นชมด้วยกันถือสิทธิ์การกล่าวขวัญตลอดระยะพรรษาที่ผ่านมา เพราะได้มาการร่าเริงจาก Influencer และผู้อ่านจำนวนมาก ว่ายอดเยี่ยมที่รายงานที่ไม่ใช่แค่เพียงด้วยอ่าน แต่ยังพร้อมด้วย Workshop แห่งสามารถทำเอาเจ้าเอ็งเจริญตัวเองได้มาจริง คุณราศีเมษ์จะมาเผยมอบตรวจฟังถึงไอเดียของงาน Designing Your Life และ key take away ประธาน หมายรวมสาเหตุตวาด ทำไมเธอจดต้องอ่านหนังสือและทำ Workshop จรกับรายงานเล่มนี้