Creative Talk Action 2019 : Presentation Canvas Batch 2

กำหนดระเบียบความคิดเพื่อก่อสร้าง Presentation แห่งทรงพลังเปลี่ยนการพาบอกธรรมดาแยกออกสำเร็จโน้มน้าวใจคน Presentation Canvas ลงความว่าจุดเริ่มสิ่งของการทำ Presentation เพื่อจะการแลกเปลี่ยนกับโน้มน้าวผู้ฟัง เพราะ Presentation Canvas จักดำรงฐานะเครื่องมือที่จะสนับสนุนแยกออกเธอสามารถวางระเบียบความคิดและเนื้อหา เพื่อให้เจ้าเอ็งสมรรถ Present หรือไม่ก็อธิบายในที่สิ่งแห่งหิวจะเอ่ยปาก ด้วยกันสิ่งสถานที่ผู้ฟังอยากฟัง ด้วยกันมีผลกระทบให้การทำ Presentation สรรพสิ่งเธอคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น Presentation Canvas ลงความว่าเครื่องมือออกแบบขึ้นไป ขนมจากความจัดเจนการสร้าง Presentation ของผู้บรรยายมานานกระทั่ง 15 ปี เพราะมีการทดลองใช้มาช้ากว่า 4 พรรษา ด้วยกันคว้าประกอบด้วยงาน Training ให้กับ องค์กรขนาดใหญ่, กลุ่ม Startup, ผู้ประกอบการ, มากหลายแลกเปลี่ยน, นักการตลาด, AE เพื่อจะจำหน่ายของซื้อของขาย ค้าขายงาน ไม่ก็แม้แต่การสร้าง Startup Pitch เพื่อโน้มน้าวใจคนฟัง ยุคปัจจุบัน Presentation Canvas คว้าถูกปฏิรูปขึ้นไปเข้า Version 2.0 เพราะคลาส Presentation Canvas นี้ เจ้าเอ็งจักคว้ารู้จักมักจี่กับส่วนประกอบทั้งปวงด้านสิ่งของตัว Canvas รวมถึงงานก่อ Presentation Board ซึ่งทั้งสิ้นนี้จะเป็น สาธยาย 30% Workshop 70% เพื่อให้สำคัญใจตวาดทั้งหมดที่กราบเรียนแล้วจะสมรรถใช้ประโยชน์ได้แน่นอน!! นอกจากนี้นักศึกษาจักคว้าเรียนรู้ตั้งแต่ ฤทธิ์สิ่งของ Presentation, การพินิจพิจารณาความประพฤติสิ่งของคนฟัง, ร่างกายการอธิบายในสถานที่เล่าแตกต่าง ๆ ไฉนจรดต้องกราบเรียน Presentation Canvas: เพื่อจะทวีคูณความเก่งกาจแห่งการสร้าง Presentation ให้ตรงๆจิตใจเพื่อที่จะเพิ่มพูนพลังแยกออกกับดัก Presentation ในที่การค้าขายกับชักชวนคนฟังเพื่อจะขีดคั่นทิศทางในการสร้าง Presentation ปันออกชัดเจน สิ่งแห่งนักเรียนจะได้มาจากการเล่าเรียน: ศึกษาพื้นฐานและพลังสรรพสิ่ง Presentationเรียนรู้พฤติกรรมสิ่งของคนฟังCase Studies ของการ Presentรู้จักมักคุ้นการเรียบเรียงสติปัญญาก่อนสร้าง Presentationรู้จักมักคุ้นด้วยกันลงมือกระทำ Presentation Canvasองค์ประกอบสรรพสิ่งเนื้อหา เพื่อจะชักชวนคนฟังรู้จักมักคุ้นและลงมือทำ Presentation Boardบรรยาย 30% Workshop 70% ผู้แห่งน่าจะเข้าห้องเรียนคลาสนี้: ผู้ที่เรียกร้องเพิ่มประสิทธิภาพแห่งการสร้าง Presentationฝ่ายขาย การตลาด AE และผู้แห่งต้องนำเสนองานให้กับดักผู้ใช้/พระราชาStartup และ เจ้าของกิจการอาจารย์ด้วยกัน Trainer ที่ต้องการส่งต่อความฉลาดนักเรียน นักศึกษา ที่หวังเพิ่มพูนฤทธิ์แห่งการพาบอกงานคนทั่วไปแห่งแหย่ ชิ้นที่นักศึกษาจะไม่ได้เรียนจากคลาสนี้: การใช้งาน Power Point / Keynoteการดีไซน์ Presentaion เพื่อจะความงามเลิศการนำปั้นจิ้มปั้นเจ๋อธุรกิจรองกระทรวงคมนาคมลิกลักษในที่ะการนำกล่าว, ทำนองเสียง, Body Language รวมความถือเอาว่า คลาสตรงนี้จักแยกออกคุณได้รู้จักการนำหยิบยกหัวคิดสิ่งของคุณมาวางไว้บนบานศาลกล่าว Canvas ก่อนจักลงมือทำจริง สถานที่ AIS Design Centre (AIS DมันสมองC.) ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท เขตคลองหนึ่งพันกิโลกรัม อาณาเขตคลองต้นเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-029-2299 เวลากลางวันเสาร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม 2562 ตั้งเวลา 10.00 – 18.00 น.10.00 – 10.30 นาฬิกา > ลงบัญชี 10.30 – 12.00 น. > Session ระยะตอนเช้า 12.00 – 13.00 น. > พักเที่ยง 13.00 – 15.00 น. > Session ตอนบ่าย 15.00 – 15.15 นาฬิกา > Coffee Break 15.15 – 18.00 น. > Session ช่วงเวลาเย็น ค่าลงทะเบียน Early Bird สนนราคา 4,500 ตีนจ่ายตั๋ว ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 มิถุนายน 2562 Normal Bird ราคา 5,500 บาทากำจัดบัตร ตั้งแต่วันที่ 27 เดือนมิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2562 *ราคาตรงนี้ไม่ร่วมมื้อกลางวัน สมัครพ้นคลิก ซักถามข้อมูลส่งเสริม หุ้นส่วน อาร์ จี บี เซเว่นทุบ้ทู ขีดคั่นติดต่อ 02-013-1490 1250 ตัวถนนพัฒนาการ ส่วนสวนทางสาธารณะ แคว้นสวนสาธารณะ กรุงเทพฯ 10250Facebookมันสมองcom/[email protected]มันสมองcom