Creative Talk Action 2019 : Media Re-Architecture

ออกแบบโครงสร้างคอนเทนต์ปันออกเด่น ซื่อใจคนฟัง “คอนเทนต์ข้อความเดียวกัน จะสร้างยังไงปันออกชี้แจงแห่งมุมสถานที่แตกต่าง ติดต่อสื่อสารได้โดดเด่นดำรงฐานะลักษณะเฉพาะ เพราะยิ่งไปกว่านั้นเนื้อหาสถานที่งดงาม คอนเทนต์จำเป็นจะต้องสร้างแบรนด์แยกออกเป็นสถานที่ระลึกได้มา” Media Re-Architecture คลาสกราบเรียนและ Workshop ที่จะช่วยปันออกเธอออกแบบกับขจัดโครงสร้างการผลิตเนื้อหาคอนเทนต์ แยกออกสะท้อนเอกลักษณ์สิ่งของแบรนด์ กับสิ่งของเนื้อตัวคุณเจริญเต็มที่ เพื่อให้การสื่อสารสรรพสิ่งเจ้าเอ็งประกอบด้วยเอกลักษณ์ด้วยกันเด่นตรงๆจิตใจคนฟัง ใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าจากธุรกิจโฆษณาได้ สอนเพราะ เจ้าเอ็งเช็ดตลา เมี่ยงญดีเลิศ Marketing Director บริษัท Like Me (ดิจิทัลเอเยนซี) กุนซือด้วยกันผู้เชี่ยวชาญข้างงานวางแบบสร้างคอนเทนต์ปันออกรวมหมดพาหะออนไลน์ แบรนด์ และ SME อีกยิ่ง สิ่งที่ผู้เรียนจะได้มาจากการเรียนรู้คลาสนี้ ซีกการบรรยาย ทำความเข้าใจส่วนประกอบด้วยกันโครงสร้างของคอนเทนต์ร่างเข้าใจง่ายศึกษาการใช้คอนเทนต์ช่วยในที่งานกระทำตลาดรู้จักมักจี่วิธีการขีดคั่นกับเลือกกลุ่มเป้าหมายสิ่งของแบรนด์ เพื่อจะคิดค้นคอนเทนต์แบ่งออกซูบโจทย์ ซื่ออารมณ์ทางใจคนฟังรู้จักมักคุ้นขั้นตอนงานแหมะแบบสร้างคอนเทนต์ (Content Pillar) ที่จะดำรงฐานะขัดสนเสาชดใช้ในงานวางสันการผลิตคอนเทนต์ ขั้นตอนเล่าเรื่อง รวมทั้ง mood & tone แบบตนเอง ด้าน Workshop Workshop การวางโครงสร้างคอนเทนต์ตัวนำออนไลน์Workshop เลียนแบบการพาแบบสร้างคอนเทนต์จรใช้เพื่อการโฆษณา คลาสนี้เหมาะสำหรับใคร แบรนด์หรือไม่ก็งาน ที่หวังขีดคั่นแนวงานก่อคอนเทนต์แห่งแบบตนเองได้อย่างชัดเจนนักการตลาด สถานที่ตั้งใจนำความฉลาดจรชดใช้ในการสร้างคอนเทนต์เพื่อจะก่อสร้างมูลค่าแบ่งออกกับแบรนด์บรรณาธิการหรือผู้ประพันธ์ ที่หวังจับความฉลาดไปใช้คืนในงานดีไซน์ Content Pillar แบ่งออกกับดักคนวงในพวกบุคคลทั่วไป ที่มีความเอาใจใส่อยากเริ่มทำคอนเทนต์ครอบครองทางสรรพสิ่งตัวเอง รายละเอียดคลาสกราบเรียน รูปแบบ : บอกด้วยกันก่อ Workshopกลางวัน ยุค : กลางวันเสาร์ แห่ง 5 เดือนตุลาคม 2562 ตั้งแต่ระยะเวลา 10:00 – 17:00 นาฬิกาที่ : AIS Design Centre AIS D.Cมันสมอง (BTS ที่ทำการครบถ้วนไพรษ์) ห้างสรรพสินค้า The Emporium ระดับ 5 ค่าลงทะเบียนเรียน Early Bird ราคา 4,500 บาทา จำหน่ายบัตร ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 กันยายน 2562Normal Bird ราคา 5,500 พระบาท กำจัดบัตร ตั้งแต่วันที่ สิบ กันยายน – 3 เดือนตุลาคม 2562 *สนนราคาตรงนี้เปล่ารวมข้าวเที่ยง ลงทะเบียนคลิกเกิน เกี่ยวกับผู้ซื้อองค์กรติดต่อ เจ้าเอ็ง จิรคราวปต์ หล่อเจริญกุล (บอส) Mobile: 083 126 9795Email: [email protected] สอบถามข้อมูลทำให้รุ่งเรืองขึ้น กองกลาง อาร์ จี บี เซเว่นกระแทก้ทู กำหนดโทร 02-013-14901250 ตัวถนนความเจริญ แดนสวนสาธารณะ อาณาเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250Facebookมันสมองcom/[email protected]มันสมองcom