Creative Commons ลิขสิทธิ์ทางชิ้นงาน ใช้ต้นฉบับไหนจดตรงเผง

ผลงานหมดด้วยกันที่ถูกกำเนิดขึ้นไปลงมาล้วนแต่ประกอบด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์จ่ายกับดักผู้ประดิษฐ์ผลงาน หรือที่ฉันเรียกหาดุ Copyright (ยี่ห้ออักขระภาษาซีที่จุด © ) ซึ่งคนคิดผลงานแต่เพียงฝ่ายเดียวแค่นั้นแห่งสมรรถก่อเช่นไรก็ได้กับดักงานตนเอง ไม่ว่าจักได้ผลถ่ายเอกสาร ปรับเปลี่ยน แบ่งสรร ถ้าหากผู้อื่นจักจับผลงานนั้นไปใช้คืนก็จำเป็นจะต้องประกอบด้วยการขออนุญาตขนมจากผู้ประดิษฐ์ก่อนกำหนด นี้เองทำให้เกิดข้อจำกัดที่การพาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ร่วมมือ จึ่งคว้าเกิดเค้าโครงความคิดที่เรียกตวาด Creative Commons Creative Commons ถือเอาว่าอะไร Creative Commons ไม่ก็ สัญญาอนุญาตต้นฉบับยกขึ้น ครอบครองลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งแห่งเปิดโอกาสจ่ายสาธารณะได้มาสร้างงานตรงนั้นไปใช้ได้เพราะว่าไม่ต้องขออนุญาต เปล่าได้ผลละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ว่าผู้แห่งนำชิ้นงานไปใช้คืนจักจำต้องเจริญรอยตามประเด็นแห่งขีดคั่นเก็บบนบานศาลกล่าวผลงาน เปลี่ยน 4 สัญลักษณ์แห่งแทนที่แต่ละข้อแม้ มั่นใจตวาดหลายมนุชคุ้นมองเห็นเปลี่ยนดวงเนตร แต่ว่าแจ้งหรือเปล่าดุ ตราแต่ละอย่างเป็นอะไร 1. Attribution (BY) ยี่ห้อสถานที่แสดงว่า ยอมมอบผู้อื่นสมรรถนำผลงานจรชดใช้ ทำซ้ำ แบ่งสรร ไม่ก็เปลี่ยนแบบกิจธุระตรงนั้นคว้า ทว่าจำเป็นจะต้องให้เงินเชื่อหลักแหล่งของคนคิดผลงานตรงนั้น ซึ่งแม้นกเขาหิวจะใช้คืนผลงานตรงนั้นเพราะพ้นไปเครดิตชื่อผู้ประดิษฐ์ผลงานคุม จักต้องกระทำการขอนุญาตเจ้าของงานก่อน 2. NonCommercial (NC) ยี่ห้อแห่งแสดงว่า อวยให้ผู้อื่นสามารถจับงานไปชดใช้ ทำอีกครั้ง จัดแบ่ง ไม่ก็เปลี่ยนแบบกิจธุระตรงนั้นได้ แต่จำต้องมิใช่เพื่อที่จะการค้า เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตขนมจากเจ้าตำรับชิ้นงานก่อนกำหนด 3. NoDerivatives (ND) ยี่ห้อแห่งหนแสดงว่า อวยปันออกผู้อื่นสมรรถนำงานเจียรใช้ ทำใหม่ แบ่งแยก ชิ้นงานอันตรงนั้นได้มา ทว่ากันแปรกิจธุระ เว้นเสียแต่ดุจะถือสิทธิ์เล็กาตจากเจ้าของงานก่อนกำหนด 4. ShareAlike (SA) ยี่ห้อสถานที่แสดงว่า ยอมแบ่งออกผู้อื่นสามารถจับผลงานเจียรใช้ ทำซ้ำ จ่าย หรือไม่ก็เปลี่ยนแบบการทำงานนั้นได้มา แม้ว่าผลงานแห่งแปรตรงนั้นจะจำเป็นจะต้องกำกับด้วยให้คำมั่นอวยเงื่อนไขเดียวกันกับดักแบบ เว้นเสียแต่แหวจะได้รับอนุญาตขนมจากผู้ประดิษฐ์งานก่อน เพื่อให้เห็นภาพอิฉันมีแบบมาปันออกแลดูห้ามนิดหน่อย แม่แบบ Creative Commons License ด้วยกันการนำจากไปใช้งาน หมายถึง อวยปันออกจับงานเจียรชดใช้ ทำอีกครั้ง จัดแบ่ง เพราะต้องเจาะจงภูมิหลัง และกักคุมเปลี่ยน เป็น ยอมให้นำงานเจียรชดใช้ ทำซ้ำ จ่าย หรือเปลี่ยนการทำงานนั้นได้มา เพราะว่าต้องระบุหลักแหล่งและจำเป็นต้องไม่ใช่เพื่อที่จะการค้า หมายถึง ยอมให้นำงานจรใช้ ทำใหม่ จ่าย หรือว่าเปลี่ยนธุรกิจนั้นได้ เพราะว่าจำเป็นจะต้องเจาะจงหลักแหล่ง ห้ามชดใช้เพื่อที่จะการค้า กับหากครอบครองกิจธุระแห่งหนแปรจักจำเป็นจะต้องชดใช้สัญญาอวยเดียวกันกับดักแบบ เพราะฉะนี้ ก่อนกำหนดนำผลงานจากไปใช้คืน หิวแบ่งออกดิฉันสำรวจคดีลิขสิทธิ์ที่งานก่อนกำหนดนิดหน่อย แม้ว่าจะดำรงฐานะ Creative Commons เองก็ตาม ก็ยังคงมีเงื่อนไขบางสิ่งแห่งหนคนนำผลงานจรใช้คืนจำเป็นต้องระวังด้วยกันเจริญรอยตามด้วย เนื้อความ: โชคเคราะห์พร วิริสารเสพติด ข้อมูลคำอธิบายเพิ่มเติม : Six licenses for sharing your workCreativecommons Informational