“Baseball Bat Corn Holders” แท่งแทงซองข้าวโพด ไอเดียจากแมกเบสบอล

ใครคุ้นเล็มข้าวโพดต่อจากนั้นเปรอะเต็มมือบ้าง? จำเป็นจะต้องนี่เลย “Baseball Bat Corn Holders” ท่อนแทงปลอกข้าวโพด มาเอาใจช่วยแก้ปัญหาตรงนี้แบ่งออกสิ้นเจียร ซึ่งได้มาไอเดียขนมจากไม้เบสบอล ลงมาเกลี่ยใช้กับงานกิน มี 2 ซีก แค่เสียบศรีษะ เสียบหาง ใช้ง่าย จับตัวพอเหมาะเติบโต เปล่าหลงลืมเช่นเคย แถมสร้างจากพลาสติก BPA free มั่นคงใช้กับชนิดอาหารได้มา บางคราวการนำสิ่งรอบข้างลงมาปรับใช้มาแก้ปัญหาเปลี่ยนงานออกแบบ ก็จักได้เป็น Product นวชาต ๆ แห่งหนตอบโจทย์ข้อความการใช้งาน