9 กรรมวิธีลดปัญหาการงานดีไซน์แห่งหนไขปัญหาเช่นไรก็ไม่เสร็จทีหนึ่ง (สำหรับผู้ว่าจ้าง)