7 ข้อแห่งควรจะหลบมุม ถ้าเปล่าหิวก่อความรำคาญมอบลูกค้าบนบานศาลกล่าว Social Media

แห่งชั้นนักการตลาดที่ตั้งใจเกิด content อิฉันมักให้ท้ายตนเองแหว content แห่งหนดิฉันทำตรงนั้นดีงามสำหรับกลุ่มเป้าหมายของอิฉันกับเขาทั้งหลายจะชอบณสิ่งแห่งอิฉันนำเสนอ ขนาดที่คงจะต้องคดีที่จริงแล้วบ้างแม้ว่าแม้อิฉันไม่ชาคริต content สรรพสิ่งอีฉันอาจจะออกผลร้ายมากกว่าคุณประโยชน์ แล้วก็เกิดเรื่องประธานจัง ๆ แห่งแบรนด์ควรจะแจ้งแหว content แบบใดแห่งหนผู้บริโภคไม่หิวมองเห็น มุข Abobe ได้ทำการหาความรู้กับหมวดผู้บริโภค 1,000 มนุชเพื่อหาคำเฉลยแหว content บนบานศาลกล่าว Social Media ร่างไรแห่งสร้างความเบื่อหน่ายให้กับเขาทั้งหลายสุดขอบ 1. เนื้อความแห่งหนเยิ่นเย้อ ข่มจิตผิดเดเกินเลย หรือใช้คืนไวยากรณ์เปล่าเที่ยงตรงเกินควร 39% สิ่งของมนุชแห่งหนตอบแบบสอบถามเจาะจงว่า จุดสำคัญแห่งหนข่มจิตผิดเดเกินเลย ใช้คืนไวยากรณ์เปล่าถูกต้อง หรือไม่ก็สลักออกมายืดยาวประกอบด้วยเสียแต่ว่าธาร จะเป็นเหตุให้เขาทั้งหลายรู้สึกเลวกับดักแบรนด์เจียรด้วย ดังนั้น ควรสลักให้กระชับได้ใจคดีด้วยกันแบ่งภาระหน้าที่แห่งทีมแบ่งออกมีทั้งคนสลักกับมนุชวิเคราะห์ (เสมอเหมือนสถานที่สถานที่พิมพ์ประกอบด้วยมนุชพิสูจน์อักษร) เพราะเหลือแหล่ ๆ ครั้งผู้แต่งจะอยู่ในที่ฝันธุรกิจสิ่งของตัวเองกับคงจะคลาดเคลื่อนห้ามได้เกิดเรื่องธรรมดา จะดีกว่าจังแม้จักมีอีกมนุษย์ลงมาสนับสนุนอ่านด้วยกันตรวจทานใหม่ครับ 2. การงานออกแบบแห่งหนเลวเมื่อ 28% ของผู้ใช้ไม่โหยมองเห็นโพสต์แห่งดีไซน์ลงมาห่วย ๆ ดิฉันคงทนระบุไม่ไหวดุการงานดีไซน์หรือว่า artwork สถานที่ลงณ Social Media นั้นเพริศหรือเปล่าอะเคื้อ ก็เพราะว่าความเห็นคดีอะเคื้อของแต่ละคนล้วนแล้วไปด้วยไม่เหมือนกันจร ทว่าสิ่งแห่งหนสำคัญถือเอาว่า เลี่ยนควรจะถูกดีไซน์ลงมาประการสนใจกับตรงกับดักความเอาใจใส่ของกลุ่มเป้าหมายของดิฉันแห่งระดับแห่งชักชวนติดใจกับน่าดูสำหรับเขาทั้งหลาย ผิทีมอีฉันไม่แม่นยำกิจธุระความคิดสร้างสรรค์ด้วยกันดีไซน์ ดิฉันน่าแห่งต้องหากรุ๊ปมืออาชีพที่จะเอาใจช่วยบรรยายเนื้อความออกมาเป็นทัศนียภาพแห่งสมน้ำสมเนื้อด้วยกันงามตาตรงๆกับความเอาใจใส่สรรพสิ่งกลุ่มเป้าหมายหนอขอรับ 3.เนื้อความแห่งไม่ผิดบรรยายซ้ำ ๆ 23% สรรพสิ่งผู้ซื้อเบื่อหน่ายใจความแห่งหนคุ้นชินเห็นย้ำ ๆ จากแหล่ ๆ แห่งหน โปร่งใสใจความแห่งหนดูเหมือนว่าครอบครองทางและแหล่ ๆ แบรนด์และสื่อก็อธิบายครบครัน ๆ กัน หรือไม่ก็กระทั่งเนื้อความสถานที่เคยชินถูกอธิบายเจียรต่อจากนั้นเพราะที่อื่นๆแม้ว่าแบรนด์นำหวนกลับทูลอีกครั้งเพราะไม่ไหวสร้างอย่างไรขึ้นนวชาต ใจความชนิดตรงนี้ผู้ซื้อจะเหนื่อยหน่ายและเริ่มเบื่อหน่าย เพราะฉะนี้ หากอีฉันหวังจักทำจุดสำคัญแหล่งที่อยู่แห่งกระแส ควรควานวิธีบรรยายสถานที่เหมาะสำหรับแบรนด์ดิฉันกับใส่โทษแปลกใหม่หรือไม่ก็ความคิดสร้างสรรค์ยอมจรแห่งร่างสถานที่เปล่าซ้ำกับดักคนอื่นๆ อย่าเหมือนชดใช้กรรมวิธีแชร์ชนิดผู้เดียวเพราะว่าไม่มีมุมบรรยายกระไรนวชาตเลย 4. จุดสำคัญแห่งหนไม่ได้ไม่ผิด personalized มาสำหรับเขาทั้งหลาย คดีตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นสถานที่นักการตลาดริเริ่มแจ้งกันกลมกล่อมต่อจากนั้น เนื้อความแห่งไม่ได้ไม่ผิด personalized มาให้ตรงๆกับดักการฝักใฝ่ของกลุ่มเป้าหมายจักทำให้เขาทั้งหลายเหม็นเบื่อแบรนด์ได้มา ซึ่งงานสร้าง personalization ไม่ใช่เช่นนั้นเจาะจงการสร้าง content เท่านั้นแม้ว่าอีกทั้งรวมทั้งการวางแผนริเริ่มตั้งขึ้น targeting ปันออกพบปะกลุ่มเป้าหมายแห่งตรงเผงพร้อมด้วย 5. ไม่ไหวดีไซน์มาแบ่งออกสมน้ำสมเนื้อกับ Mobile 21% สรรพสิ่งผู้ใช้ไม่โอเคกับดักใจความแห่งหนไม่ได้ไม่ผิดดีไซน์มาสำหรับเครื่องมือแห่งหนเขาทั้งหลายใช้คืน หากกลุ่มเป้าหมายของดิฉันชดใช้ด้ามในที่งานเข้าใช้งาน Social Media ทุกครั้ง เลี่ยนจำเป็นเต็มที่ ๆ แห่งจำเป็นจะต้องออกแบบคดี รูปภาพ หรือวิดีโอสถานที่มองดูบนบานศาลกล่าวมือจับได้อย่างเหมาะสมไม่ไม่สบายใจ โดยเฉพาะเมื่อเป็นวิดีโอ (ลองดูข้อเขียนตรงนี้ประกอบ นัยสิ่งของการก่อ mobile-first video) 6. โพสต์เพราะปราศจากภาพหรือไม่ก็วิดีโอประกอบ 17% ของผู้ซื้อเจาะจงว่าพวกเขาเปล่าชอบมองดูจุดสำคัญสรรพสิ่งแบรนด์สถานที่พ้นไปรูปหรือว่าวิดีโอกอปร โพสต์ขนมจากแบรนด์นั้นต่างขนมจากโพสต์ของเสี่ยว ยุคแบรนด์โพสต์เพราะว่าพ้นไปรูปหรือวิดีโอทำเอาความน่าดึงดูดใจลดลงขนานใหญ่ กับจักพาลแบ่งออกกลุ่มเป้าหมายเบื่อคว้า อย่าหลงดุคนไม่อยากอ่าน มนุษย์อีกทั้งชื่นชอบที่จะอ่านอยู่แต่เพียงจำเป็นจะต้องทำให้น่ารู้เจริญด้วยภาพหรือไม่ก็วิดีโอด้วย 7. บรรยายชิ้นแห่งหนพวกเขาจับจ่ายเจียรต่อจากนั้น หากดิฉันไม่ใช่เช่นนั้นแบรนด์แห่งจำเป็นต้องมีงานจับจ่ายย้ำประจำ ๆ อาทิ ของกิน หรือว่าผ้าอ้อมลูก การโปรโมทสินค้าแห่งผู้ใช้เจนจับจ่ายจรจึ่งอาจจะทำให้พวกเขาเบื่อหน่ายได้มา เสียแต่ว่าการจะหลบฉากคดีตรงนี้ได้มาอิฉันจำเป็นจะต้องว่าการบริหารประกาศผู้ซื้อ (customer data) ของอีฉันคว้ามีประสิทธิภาพพอ แม่แบบสถานที่เห็นกระจ่างรวมความว่า Facebook ประกอบด้วยฟีเจอะเจอร์แห่งหนแบ่งออกผู้ลงโฆษณาสมรรถละเว้น (exclude) กลุ่มเป้าหมายแห่งอิฉันมุ่งหมายให้กำเนิดได้มาผ่านการริเริ่มตั้งขึ้น custom audience อาทิ คนแห่งเคยชินสั่งซื้อสิ่งของบนบานศาลกล่าวเว็บไซต์อีฉันจากไปจากนั้น หรือคนแห่งคุ้นชินลงนามจรแล้ว อีฉันจับข่าวดังที่กล่าวมาแล้วจร exclude ออกจาก campaign โฆษณาคราวหน้าคว้าเพื่อไม่ทำความรำคาญแบ่งออกกับดักผู้ซื้อสิ่งของอิฉันถัดไป ทดลองจับ 7 หัวข้อนี้เจียรปรับใช้ออกอุบายแห่งการทำ Social Media Marketing ทาบได้มาหนอขอรับเพื่อจะหลบฉากการทำความรำคาญแบ่งออกกับกลุ่มเป้าหมายสิ่งของอีฉัน เพราะสุดท้ายต่อจากนั้นแนวโน้มสถานที่พวกเขาจะจับจ่ายไหมจับจ่ายใช้สอยสินค้าด้วยกันบริการขึ้นอยู่ว่าพวกเขามีความรู้สึกเช่นไรกับอันแห่งหนแบรนด์อีฉันบรรยายพร้อมด้วยนั่นเองครับ ภูมิหลัง: https://wwwมันสมองslideshare.net/mobile/adobe/2019-adobe-brand-content-survey ภาพประกอบบทความขนมจาก : Kai Pilger on Unsplash เรียงความเพราะว่า: คุณการต่อสู้บรรดาศักดิ์ มหิทธิพ่อค้าชาChief Digital Officer & Co-Founder at The Flight 19 Agency ข้อเขียนอื่นแห่งหนเจ้าเอ็งคงจะตอแย 4 Graphic Design ไอเดียสำหรับ Social Media ชันษา 2020เพิ่มประสิทธิภาพแบ่งออก Digital Marketing สรรพสิ่งเธอด้วย Social Media Customer Careริเริ่มตั้งขึ้น KPI งานก่อ Social Media Marketing ด้วย Audience Experience 4 แกน