6 Consumer Insight น่าสนใจแห่งหนมนุษย์สร้างคอนเทนต์จำเป็นต้อง THINK ด้วยกัน SHIFT

Shift จรอีกขั้นของการใช้ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย วันนี้ Creative Talk พาเธอไปสืบค้นประกาศด้วยกันเทรนด์น่ารู้ จากงาน Thailand Zocial Awards 2020 Forum Day ณข้อ “The Shift of Consumer Insight” เพราะเจ้าเอ็งกล้า จัดตั้งขึ้นสุวรรณ CEO บริษัท Wisesight ขนมจากการประมวลข้อมูลทั้งหมดที่พรรษา 2019 1. Conversation Shift: ผลรวมผู้บริโภคโซเชียลมีเดียของคนไทยคงเดิม ประเทืองถือเอาว่าจำนวนการใช้งานที่จำเริญ! จากประกาศพานพบดุ ผลรวม “ลูกค้าการงาน” โซเชียลมีเดียของคนไทยพรรษา 2019 อยู่แห่ง 74% ซึ่งไม่ไหวทวีขนมจากปีกลาย แต่ว่าที่น่าสังเกตคือ “ผลรวมข้อเรื่อง” แห่งประกอบด้วยงานกล่าวถึงอยู่บนบานโซเชียล เพิ่มจด 36% พ้นเชียว นั่นเป็นผู้บริโภคประกอบด้วยการใช้งานกับสิงสู่กับโซเชียลเจริญกว่าก่อนกำหนดยิ่งนัก นอกจาก อีกต่างหากผ่านพบตวาด 89% ของการงานมีงานชดใช้โซเชียลมีเดียมากกว่า 2 เรือแพลตแบบฟอร์ม เพื่อที่จะติดต่อกับดักผู้ซื้อ ซึ่งคำถามแห่งหนตามมาก็คือ อีฉันจะวัดได้เช่นไรตวาด คอนเทนต์นั้น โป้ง หรือว่า ไม่ปัง! engagement แห่งสมควรน่าสิงสู่ที่เท่าไร กับค่ามาตรฐานด้วยประเภทการงานแห่งดีฉันอยู่น่าดำรงฐานะต้นฉบับไร ด้วยกันนั่นถือเอาว่ารอยเชื่อมจรแห่งเราจะพูดถึงห้าม 2. P90 : ค่ามาตรฐาน engagements สรรพสิ่งโซเชียลมีเดียแต่ละเรือแพลตฟอร์ม กาลเวลาดีฉันสร้างคอนเทนต์แต่ละครั้ง คุ้นนึกดูหรือเปล่าตวาด ยอด reachs, engagments กับ views เท่าไหร่จรดเรียกหาแหว “งดงาม” ใช้คุณประโยชน์เช่นไรจับตัวตรวจวัด แต่ละแพลตแบบฟอร์มและอุตสาหกรรมอยู่สถานที่เท่าใด ขนมจากงานประมวญประกาศ แล้วก็ได้มาจับใจความเพื่อเป็นแนวมุข แห่งหนเรียกหาตวาด “P90” ซึ่งมีคุณค่า engagments สรรพสิ่งคอนเทนต์ ที่แม้ทำได้ลงคอติดตามตรงนี้จัดคอนเทนต์อีฉันอยู่ณระดับดีงามด้วยกันโป้งมั่นเหมาะ Facebook = 1,297 engagementsTwitter = 201 engagementsInstagram = 938 engagementsYouTube = 630,408 views ดังนี้คุณค่า engagements อาจแปรไปณแต่ละชนิดธุรกิจด้วยกันอุตสาหกรรม 3. Multi – Categories Influencers : อินฟลูลงนอนเซอร์หนึ่งมนุช ไม่ไหวทำคอนเทนต์ดีงามเท่าล่าช้าโดดเดี่ยว ยิ่งกว่า 97% สิ่งของอินฟลูนอนเซอร์ ก่อคอนเทนต์มากกว่า 2 พวก เป็นต้นว่า คนหนึ่งคงทำได้ลงคอรวมหมดโคจรและอาหาร หรือว่าอีกคนเอ็ดทำได้ทั้งของกินกับฟิตเนส ซึ่งพอแบ่งแยกหมู่ออกมาละเอียดจริงๆ ๆ คว้าจด 13 หมู่ โดยเหตุนั้น เลี่ยนจักไม่ไหวคงที่อีกต่อไปจากนั้นแหว อินฟลูนอนเซอร์มนุษย์ตรงนี้ทำกันได้ไม่ใช่ธรรมดาคนเดียว แม้ว่านักการตลาดจำเป็นต้องมาดูเหตุว่า หมู่อื่นที่เกี่ยวพัน ที่นกเขาทำได้ลงคอสะอาด ด้วยกันคนดูตอแยทะเลาะวิวาทเช่นไรบ้าง ซื่อกับดักวัตถุประสงค์ด้วยกันรูปพรรณสรรพสิ่งแคมเปญอีฉันด้วยหรือเปล่า 4. ลูกทุ่ง is Rock! : โอกาสอันควรสิ่งของการสร้าง content ที่ทรงพลัง ขนมจากประกาศพบแหว 12 ขนมจาก 20 วรรณะ สรรพสิ่ง top playlist บน YouTube ลงความว่า เพลงลูกทุ่ง แสดงว่า มีเด็กรับใช้ธุรกิจจำนวนมากสถานที่เข้าถึงคอนเทนต์วิถีทางตรงนี้ ก็แค่อีฉันไม่เคยรู้ ดังนั้น เพลงลูกทุ่ง อาจะครอบครองประตูหนึ่งแห่งหนดิฉันจักก่อสร้าง mass content แบ่งออกมนุชถือสิทธิ์รู้จดกิจธุระดิฉันคว้าในที่วงกว้าง แม้เอามาปรับใช้ได้มาถูกที่ ไม่ผิดกาลเวลา 5. Dark Side : อย่ามองข้าม Shit ! จากข่าวสถานที่ Wisesight รวมเล่ม ผ่านพบว่า…. 1.2 แสน เนื้อความบนโซเชียลมีเดีย มีการพูดถึง การพนัน ยิ่งกว่า 7.5 แสน ข้อความพูดถึง การกสนั่นแกล้งทำ (Bullying) กับ 1.3 เลี่ยน เนื้อความ เอ่ยถึงงานขายบริการทางเพศประการเปิดปริปาก… หมายเนื้อความแหว ข่าวสารสิ่งหลายบนโซเชียลมีเดียตรงนั้น มีการพูดถึงตลอดด้าน “สะอาด” ด้วยกัน “เปล่าดีงาม” ด้วยกันจากสถิติการใช้งานโซเชียลสิ่งของผู้ใช้งานจากที่กล่าวมา คงจะเอ่ยปากได้ว่า ปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีอำนาจกับดักชีวิตประจำวันสรรพสิ่งคน ด้วยกันมีพลังที่จะปรับเปลี่ยนหัวคิดและชิ้นต่าง ๆ ในที่สังคม ดังนี้ เลี่ยนจึงนำอีฉันเจียรหัวข้อที่ 6 ที่กำลังจะอธิบายจากนี้ไปรวมความว่า… 6. Cross-platform Benchmark Measurement : เกี่ยวโยงข่าว ควาน Insight ตีนลึก พอโซเชียลมีเดียมีพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงสติปัญญาคนและสิ่งแตกต่าง ๆ แห่งสังคม แห่งมุมแห่งหนดิฉันคงจะไม่เห็น การสร้าง Social Mornitoring แล้วจึงครอบครองสิ่งประธานที่แบรนด์ไม่ก็กิจธุระจำเป็นต้องเริ่มให้ความสำคัญ อิฉันจะได้รู้ว่าเช่นไรรวมความว่าต้นเหตุสรรพสิ่งโจทย์ที่การงานอีฉันกำลังเจอะเจออยู่ คนแต่ละเรือแพลตฟอร์มเขาทบทวนดู นกเขาเอ่ยปากอะไรห้าม กับสิ่งจูงใจประธานสถานที่เป็นเหตุให้ความประพฤติสรรพสิ่งมนุชเหล่านั้นเปลี่ยนไปก่อเกิดขนมจากสิ่งใด เพื่อที่จะจักได้มาแจ้ง Insight แท้จริงของลูกค้าจากงานพินิจพิจารณาข่าวเกี่ยวโยงแหล่ ๆ แพลตฟอร์ม ตวาดจริงๆ ๆ หลังจากนั้นณ เวลานี้ผู้บริโภคเขาเจอะเจอโจทย์เช่นไร ด้วยกันดิฉันสามารถแก้ไขแบ่งออกนกเขาคว้าไหม กับจำต้องสร้างยังไง ตลอด 6 ข้อความ ถือเป็นอีกหนึ่งแห่งหนคนทำคอนเทนต์หรือไม่ก็นักการตลาดจะนำจากไปเป็นไอเดียคิดดู เปลี่ยนแปลงเล่ห์เหลี่ยมแห่งธุรกิจตัวเองได้ ไม่ใช่แค่การประกอบด้วยประกาศไว้ณมือแทบชนิดคนเดียว ชิ้นที่ประธานรวมความว่าจำต้องวิเคราะห์เชื่อมโยงหลาย ๆ ชิ้น เหลือแหล่ ๆ แพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน พอให้เจอคำตอบแน่นอนกำบังอยู่ อย่างที่ไม้คานเซปต์กิจธุระรายงานวางสิงสู่จากนั้นตวาด “SHIFT” ก้าวไปอีกชั้นเอ็ดสรรพสิ่งการใช้คืนประกาศบนบานศาลกล่าวโซเชียลมีเดีย