5 ความประพฤติสิ่งของเท้าหน้าที่ก่อสร้างการเปลี่ยนแปลงน่าประกอบด้วย

ก่อนที่จะเธอจะโดดข้ามข้อเขียนตรงนี้จรพางเพราะว่าคุณตรึกตรองหยิบยกเองว่า “เจ้าเอ็งไม่ใช่เช่นนั้นผู้นำ” ก็จำต้องตาขอย้ำเก็บตรงนี้ว่า “ทั้งหมดครอบครองผู้จับ” อิฉันทุกคนตลอดดำรงฐานะเท้าหน้าสรรพสิ่งบางอย่าง เจ้าเอ็งอาจเป็นเท้าหน้าองค์กรเทอะทะหรือองค์กรเล็กมาก เธอคงเป็นเท้าหน้าคณะ องค์การ หมู่แตกต่าง ๆ หรือไม่ก็เจ้าเอ็งคงเป็นผู้นำแห่งหมวดเสี่ยว ผู้นำที่ครัวเรือน ดังนี้ไม่ว่าผู้ตามจะมีเต็มแรงหรือไม่ก็น้อยตรงนั้นไม่สำคัญ แม้ว่าสำคัญดุผู้นำตรงนั้นจะครอบครองผู้นำสถานที่งดงามคว้ายังไง ถ้าหากเท้าหน้าไม่เคยก่อสร้างความเปลี่ยนแปลงไหน ๆ แบ่งออกกับภรรยาเกิน ต่อจากนั้นผู้นำที่ก่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นประกอบด้วยรูปพรรณสัณฐานเช่นไร? จากบทความ “5 Behaviors of leaders who embrace change” จาก Harvard Business Review ได้บ่งบอกไว้ดุ พฤติกรรมของเท้าหน้าสถานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นสามารถแยกออกมาได้มาอย่างแจ่มแจ้ง 5 หนทาง ดังนี้ 1. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต้องมีความมุ่งหมายสถานที่ชัดเจน (Share a compelling, clear purpose) ครั้งใดก็ตามประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลง ชิ้นที่เท้าหน้าจำเป็นจะต้องซูบแบ่งออกคว้ารวมความว่าสาเหตุตวาด “ทำไมจำเป็นจะต้องสับเปลี่ยน” เพราะสาเหตุหรือไม่ก็ความมุ่งหมาย คือความศรัทธาที่ภรรยาและทีมงานมุ่งหมายเพื่อที่จะแจ้งในที่อันแห่งสร้าง เหลือบเห็นจุดมุ่งหมายเดียวกันจะทำเอาทุกคนเคลื่อนที่จรที่ทิศทางเดียวกันด้วยกันปัดไปสู่อธิคมเดียวกัน Shoei Yamana CEO ของ Minolta ได้เจนรายงานไว้ดุ “อิฉันเชื่อว่ามวลชนไม่ไหวกระทำเพราะว่าเงิน แต่พวกเขาจัดการก็เพราะว่ามีความนับถือตวาดพละก่อสร้างคุณภาพสถานที่ดีรวมกัน” ดังนี้หากเธอไม่มีความมุ่งหมายแห่งชัดแจ๋ว คงอยู่เกิดเรื่องชั่วที่ทีมงานของคุณจะสมรรถลงมือรวมหัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้นำความเปลี่ยนแปลง มองหาโอกาสอันควรนวชาต ๆ เสมอ (Look ahead and see opportunity เท้าหน้าต้องสมรรถสอดส่ายโอกาสอันควรนวชาต ๆ ได้มาเทียบเท่า ในที่ทุกวัน ด้วยกันทั้งหมดสถานการณ์ เท้าหน้าต้องสมรรถเห็นโอกาสที่อาศัยตรงหน้า มองเห็นคว้าห่างดุดวงจันทร์ใบหน้า หรือไม่ก็ปีหน้า กับเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจำต้องริเริ่มทำอย่างไรบางสิ่งเพื่อที่จะสนองตอบกับดักจังหวะตรงนั้น ๆ ทำให้เกิดเรื่องสามัญสรรพสิ่งกองกลาง ครอบครองจารีตหน่วยงาน ซึ่งการจักเป็นเหตุให้ การมองหาจังหวะครอบครองจารีตสิ่งขององค์กรได้มาตรงนั้น เท้าหน้าจะต้อง 2.1 เป็นเหตุให้การมองหาโอกาสอันควรนวชาตเกิดเรื่องธรรมดาๆในที่ทั้งปวง ๆ กลางวัน เมื่อใดก็ตามสั่งสนทนากักคุม จำเป็นจะต้องถามกันเรื่อย ๆ ตวาด “อะไรคือสิ่งแห่งผู้ใช้ยั่ว, เช่นไรคืออันสถานที่ผู้ใช้หวังในที่อีก 1-2 พรรษา ข้างหน้า, เทรนด์นวชาตเช่นไรมั่งที่จะส่งผลกับดักหน่วยงานสิ่งของดิฉัน” อุตสาหะทำให้เกิดบทสนทนาแห่งกล่าวขวัญอนาคตข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา 2.2 สร้างเนื้อที่เนื่องด้วยการทดลอง เมื่อริเริ่มมองเห็นโอกาส วิธีการต่อไปรวมความว่างานปันออกความเป็นอิสระกับกรุ๊ปเพื่อกระทำพิสูจน์ เป็นเหตุให้การทดลองสมรรถมีขึ้นได้คล่อง อาทิเช่น ลดขั้นตอนแห่งการอนุญาต 2.3 กระจายข่าวจรดความสำเร็จ เมื่อสำเร็จ เท้าหน้าจะต้องสรรเสริญ กระจายข่าว ไม่ว่าจักเสร็จสื่อสารอีกด้วยการพูดคุย รุ่งแจ้งข่าว หรือไม่ก็อีเมลก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานมีกรรมสิทธิ์เข้าใจตวาด ผู้นำไม่เพียงแต่จะชวนแบ่งออกมองหาโอกาสอันควร แม้ว่าเท้าหน้าอีกทั้งมองเห็นการบรรลุสถานที่กลุ่มทำได้เช่นกัน 3. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง สอดส่ายข้อเสีย (Seek out what’s not working) ความผิดพลาดไม่ใช่เช่นนั้นสิ่งสถานที่เลว มิได้ชิ้นที่น่าขายหน้า แม้ว่าความล้มเหลวสมรรถเป็นบทเรียนแห่งดีกับหน่วยงานได้อีกด้วย ดังนั้นพอมีความผิดคลาด อย่าพยายามกลบ อย่าแอบ แต่ควรไม่มิดชิดมันขึ้นไปมา รุ่งแจ้งปันออกทุกคนประสีประสา และศึกษาสมคบคิด เพื่อที่จะไม่ปันออกเกิดความล้มเหลวอาทิเช่นแต่เดิมได้อีก 4. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง หาญกล้าลองของใหม่ที่ท้าทาย (Promote calculated risk-taking and experimentation) George Bernard Shaw เจนเสนอไว้ตวาด “There are those who look at things the way they are, and ask why. I dream of things that never were, and ask why not?” คนทั่วไปมักจะมองดูอันต่าง ๆ รอบกายแล้วย้อนถามดุ “ฉันใด” แต่อิฉันจินตนาการถึงอันที่อีกต่างหากไม่เคยประกอบด้วย หลังจากนั้นย้อนถามดุ “ฉันใดจดไม่ประกอบด้วย” เมื่อใดก็ตามได้โอกาสนวชาต ๆ เข้าจ่ายลอง ปันออกท้าทาย โอกาสเหล่านี้มักจะดำรงฐานะโอกาสที่ประกอบด้วยการเสี่ยง ประชาชนโดยมากย้อนถามตวาด “สร้างฉันใด” แม้ว่าเท้าหน้าน่าจะถามว่า “ไฉนถึงจักเปล่าทำล่ะ!?” มากกว่า ดังนี้เพื่อจะก่อให้เกิดการทดลองอย่างไรนวชาต ๆ ก่ออะไรใหม่ ๆ การศึกษาค้นคว้าข้อความนวชาต มั่นเหมาะดุขนาดที่หลายหนอาจไม่ได้ผลลัพท์ที่งดงามตามที่หวังไว้ ทว่ามีอะไรบ้างสถานที่บรรลุผลได้มาเพราะไม่เคยผิดหวังเลยแม้แต่คราวโดดเดี่ยว 5. มองหาพาร์ทเนอร์เพื่อจะต่อเติมสามารถ Looking for boundary-spanning partnerships ไม่มีผู้ใดเข้มแข็งจากไปได้มาทุกสิ่งทุกอย่าง เท้าหน้าต้องแจ้งแบบนั้น แจ้งถึงความสามารถด้วยกันขีดจำกัดของตัวเอง แต่ครั้นโอกาสอันควรเดินทางเข้าหา ไม่ก็ทว่าอิฉันเองต่างหากแห่งเคลื่อนที่เยี่ยมเยือนโอกาส ผิว่าโอกาสอันควรพวกนั้นทรามเกินความเก่งกาจขององค์กร เท้าหน้าจำต้องมองหาผู้ร่วมทาง สอดส่ายพาร์ทเนอร์ตัวยงสถานที่สมรรถสนับสนุน แบ่งออกธุรกิจเป็นผลสำเร็จจรได้ด้วยดี ทั้งผอง 5 พฤติกรรมนี้ เป็นความประพฤติสรรพสิ่งเท้าหน้าที่จะสมรรถก่อสร้างการเปลี่ยนแปลงปันออกกับองค์กรคว้า ไม่ว่าเจ้าเอ็งจะดำรงฐานะผู้นำชั้นใด องค์กรโย่งหรือกระจิดริด การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลบไม่ได้ ก็เพราะว่ามีแต่องค์กรสถานที่ตายหลังจากนั้นขนาดนั้น จึ่งจะปราศจากความเปลี่ยนแปลง เนื้อความ : สิทธิตระกูล ศิขอบาศเกษฒ CEO at RGB72 ตรวจฟังครั้นดแคสต์ได้ทาง บทความอื่นที่คุณคงยั่ว ไฉนมนุชกระทำเก่งบางคน จึ่งเป็นหัวโจกแห่งดีไม่ไหวเตรียมตัวจัดการอย่างไร พอชีพหน้าที่สิ่งของดิฉันจำต้องดำรงฐานะหัวหน้าที่ชนมพรรษาโหรงเหรงพงศาวดาร Culture Epมันสมอง 2: วิธีกล่าวหาจารีตสิ่งของหน่วยงานลงความว่าอย่างไร