รถยนต์หายป่วยในที่ห้างใครรับผิดชอบ ห้างไม่เอาใจใส่คว้าไหม?

หยุดรถที่ห้างฯ เจอะเจอบ้าย “ละเลย กรณีรถยนต์หายสาบสูญหายป่วย” ถ้าหากรถหายป่วยแน่ๆ แล้วใครจะรับผิดชอบ? ลงมาฟังกรณีสิทธิและกิจแห่งฉันต้องเข้าใจฉบับร่างไม่น่าเบื่อกับครูผู้สอนไม่ก ผศ.ดร.ยุทธทุ่งนา ศรีสวัสดิ์ CEO ขนมจาก iTAX … ก็เพราะว่าข้อบังคับอยู่เกือบเท่าปราณ เขลา ไม่ได้หลังจากนั้น

1248 Phatthanakan Road Suanluang, Suanluang Bangkok 10250 Thailand
More Info About Us
+66.2.013.1490
[email protected]
Get Directions

Privacy Policy
Subscribe
Get the lastest news and updates