ไชพฤติกรรมผู้บริโภคพรรษา 2019 ข้าง Digital Marketing และ Creative

ขนมจากธุรกิจ Creative Talk x Startup Thailand 2019 ที่ผ่านมา ใน session Trends Beyond 2019 ประกอบด้วยเอ็ดหัวข้อแห่งหนน่าสนใจถือเอาว่า ความโน้มเอียงพฤติกรรมผู้บริโภคในปีตรงนี้ ยาวไปจวบจนกระทั่ง 2020 จะเป็นอย่างไร ประกอบด้วยสิ่งใดบ้างสถานที่ลูกค้าคาดหวังว่าแบรนด์จักจำต้องประกอบด้วยมอบนกเขาคว้า โดย คุณเอ็ด อัศวิน นำนิชวัฒนา Executive Creative Director GREYnJ กับ ติดไฟในบี สสุกใส เลาหศิริ Chief Marketing Officer Rabbit’s Tale คว้าแชร์แยกออกตรวจฟังภายในกิจธุระ ดิฉันแล้วจึงไม่คลาดเคลื่อนที่จะรวมความลงมาแบ่งออกอ่านกันจ้ะ 1. ความเป็นคนไม่ผลัดกัน ทว่าสิ่งที่เปลี่ยนรวมความว่า SubCulture ไม่ว่าจะอีกกี่ชันษา ร่างสิ่งของความเป็นคนก็จักไม่สับเปลี่ยน คงจะสับเปลี่ยนเพียงชิ้นกระจิดริด ๆ บางตา ๆ ความมุ่งมาดรากฐานยังเหมือนเดิม จำเป็นต้องใช้ เค้ง สังคม ต้องการความรัก แต่ว่าสิ่งที่แปรไปคือว่าข้อความสิ่งของจารีตแบ่ง (SubCulture) หรือไม่ก็จารีตสรรพสิ่งมหาชนจี๊ด ๆ ในเข้าผู้เข้าคน เข้ามีอิทธิพลประกบพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้นว่า แนวทางของหมวดรักษาแหล่งหล้า ต่อต้านงานชดใช้พลาสติก ไม่ก็ประท้วงงานทอดสีผิว เป็นอาทิ ปีก่อนคงจะเป็นแนวทางของการรักษ์​แหล่งหล้า แม้ว่าแห่งชันษาตรงนี้กลับกลายข้อความสรรพสิ่งการมลักมนุษย์พร้อมกันและความทัดเทียมทางสังคม เพราะฉะนี้ อันแห่งหนแบรนด์จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจถือเอาว่าข้อความสรรพสิ่ง SubCulture กลุ่มนี้ เพื่อที่จะวางแผนแห่งสิ่งที่แบรนด์ต้องการจักพูดออกลูกจากไปอีกต่างหากผู้ใช้ 2. ผู้บริโภคคาดว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องสนใจ ข้อความที่เข้าผู้เข้าคนใส่ใจ อธิบาย ข้อความพลาสติก ดำรงฐานะแนวทางเช่นไหลหลั่งมาจากต่างประเทศ จากนั้นบังเกิดผลแตะต้องประกบผู้ประดิษฐ์ที่ทำของซื้อของขายไม่ก็บริการแห่งหนเกิดพลาสติกออกมามากเกินไป หรือว่าเหลือแหล่แบรนด์แห่งหนไม่ได้ชาคริตแหวเข้าสังคมความแข็งแรงรณรงค์ความเช่นไรอยู่ สิ่งนี้จึงดำรงฐานะแรงผลักดันแยกออกแบรนด์จำเป็นจะต้องใฝ่ใจกับความที่เข้าสังคมพลังสนใจกับให้ความสำคัญ เหตุฉะนี้ หากเจ้าเอ็งเป็นกิจธุระแห่งหนขบปัญหาวงกลมนี้คว้า จะทำเอาลูกค้า สื่อ ประชาชน ไม่ก็เหลือแหล่ ๆ คนที่เป็น Early Adopter (หมวดผู้บริโภคหมวดจำเดิม) จักเอาใจช่วยครอบครองกระบอกเสียงแบ่งออกกับแบรนด์เจ้าเอ็งได้ 3. ผู้บริโภคคาดมอบแบรนด์ Transform สู่ Digital ได้จากนั้น ความชำนาญงานใช้ดิจิทัลสรรพสิ่งลูกค้าจำเป็นต้องกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของแบรนด์เจียรหลังจากนั้น ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าหวังตวาดเว็บไซต์ของเจ้าเอ็งจำต้องโหลดแบ่งออกคว้าภายใน 3-5 วินาที หรือว่าเจ้าเอ็งจำเป็นต้องมีข่าวของเขาครบครันวางจากนั้น สมมติว่าวันใดผู้บริโภคติดต่อเยือน call center สิ่งของเธอ เหตุฉะนี้ หากวันนี้เจ้าเอ็งอีกทั้งใช้หมู่ manual ในที่การจัดการ CRM หรือว่าเว็บไซต์อีกทั้งโบราณเท่าเทียมในระยะเวลา 2.0 นกเขาจักจ้าแยกออกคุณกลายเป็นแบรนด์ที่อาศัยวรรณะใต้ ๆ ทันที 4. ลูกค้าเริ่มกลุ้มกับความเป็นส่วนตัวในงานหยุด Data สรรพสิ่งแบรนด์มากขึ้น ช่วงปัจจุบันทั้งปวงแบรนด์ตื่นตัวกับดักข้อความการดอง data เริ่มหากรรมวิธีเพื่อจะขอความยินยอมขนมจากลูกค้าแห่งการเก็บข้อมูลเฉพาะตัว ผู้ใช้เองจักให้ความสำคัญกับกลุ้มเกี่ยวข้องความเป็นส่วนตัวของงานดอง data สิ่งของแบรนด์งอกงาม เพราะฉะนี้ แบรนด์แล้วก็จำต้องกลับทบทวนดูตวาด จักทำอย่างไรเพื่อขอเกี่ยวดอง data ขนมจากผู้ใช้พร้อมด้วยความยินยอมและรวยรื่นกันและกัน ซึ่งในปีหน้าจักทะเลาะวิวาทสรรพสิ่ง พระราชบัญญัติปะทุุ้มถือครองข่าวเฉพาะบุคคล เข้าไปเช่นกัน แบรนด์แล้วก็จำต้องมีความระวังในการเก็บงอกงามกระทั่งเก่าก่อน รวมความคือว่า เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในปี 2019 แถวไปจนถึง 2020 มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับปัญหาที่เข้าสังคมให้ความสนใจสิงสู่ กับคาดหวังแยกออกแบรนด์จำต้องใส่ใจกับดักข้อความนั้นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนี้ อันสถานที่แบรนด์จำต้องก่อไม่ใช่การเยียดยัดสิ่งแห่งหนตนเองหิวจะพูดแบ่งออกนกเขาตรวจฟัง แม้ว่าเกิดเรื่องของการสร้างความจัดเจนที่สะอาดแบ่งออกผู้ใช้คว้าประสีประสาแหวนกเขาจะได้มาเช่นไรกับเจียรขนมจากสิ่งแห่งหนดิฉันความแข็งแรงเอ่ยปากอยู่ จำเป็นจะต้องทบทวนดูด้วยกันเป็นเหตุให้ละเอียดกระทั่งเก่าแก่ พิศตัวหนีบกระดาษ Creative Talk x Startup Thailand ถึงที่กะไว้นี่ เรียงความอื่นสถานที่คุณอาจแหย่ 3 สาเหตุสถานที่แบรนด์น่าใช้ฟีพบร์ Story ติดต่อสื่อสารกับดักคนชมแบ่งออกมากขึ้นBrand Purpose บทเรียนขนมจากหนังประเทศไทยแห่งหนมีผลกระทบความเลื่อมใสของผู้บริโภคสรุปความ 4 เทรนด์สิ่งของประเทศจีนที่จะมีขึ้นในพรรษา 2019 ขนมจาก China Internet Report