แปลงตึก ท้องถนนพร้อมด้วยงานศิลปกรรมแนว Street Art

พอตึกราม ตัวถนนที่ถูกไม่เอาใจใส่ ไม่ผิดสร้างด้วยงานศิลปกรรมหลักการ Street Art ทุกสิ่งก็ดูครึกครื้นขึ้นมาพ้นทีเดียว