เขียนสาระอย่างไรมอบอ่านจบกับแชร์ – ขณะที่ 3/3 สรรพสิ่งกลเม็ดเขียน Contents จ่ายน่าศึกษา

เรียงความตรงนี้ก็ครอบครองช่วงสุดท้ายด้วยว่าความของเทคนิคการเขียน Contents ให้น่ารู้ ขนมจาก 2 part ก่อน แห่งพูดถึง เคล็ดลับสลัก Contents มอบน่าสนใจ – ทำไมความคิดแล้วจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ด้วยกัน เขียน Headline ยังไงให้คะนองผู้อ่าน สุดท้ายจึ่งเป็นเรื่องสรรพสิ่งการเขียนจุดสำคัญคอนเทนต์ ดุจักจารึกยังไงแยกออกผู้อ่าน อ่านสิ้นสุดและอยากแชร์ ลงมาดูห้ามเกินครับผม การจดคอนเทนต์มีรูปพรรณมากครรลอง เสียแต่ว่าช่วงปัจจุบันแห่งหนเกล้าผมใช้คืนสิงสู่มี 4 ครรลองเสา ถือเอาว่า 1. การจดคอนเทนต์ณรูปพรรณตัวเลข เป็นต้นว่า 5 กรรมวิธีที่จะเป็นเหตุให้เธอรู้จักมักคุ้นตนเอง ขนมจากขณะที่หลังจากนั้นได้เริ่มต้นเจียรตวาดจักมีแนวทางของการตั้งข้อความแปลน how to ดำรงฐานะกลเม็ดที่เหมาะสำหรับผู้อ่านณปัจจุบันแห่งหนภาวะจิตสงบห้วน ไม่หิวอ่านอย่างไรแถว ๆ เพราะว่าเมื่อฉันบ่งบอกดุมี 5 วิธี จะทำให้ผู้อ่านประกอบด้วยที่หมายไม่ก็เป้าหมาย ตวาดจักมีอยู่เพียง 5 วิธีเพียงนั้น สมมติว่านกเขาอ่านจรดวิธีที่ 3 เขาจักเหลือหลอเพียง 2 วิธีที่จำเป็นต้องอ่าน เป็นอาทิ เทคนิคตรงนี้ดำรงฐานะอันแห่งหนมนุชก่อตัวนำโดยมากใช้คืนกักคุม ตัวนำต่างด้าวประกอบด้วยการใช้คอนเทนต์ณสัณฐานตัวเลขเช่นเดียวกัน อาทิ บทความนี้สามารถอ่านสิ้นสุดได้มาณ 3 นาที ทำให้ฉันรู้แหวเราอ่านได้ ไม่แถวยิ่งนัก เป็นต้น ดังนี้การจดคอนเทนต์ณสัณฐานตัวเลขจะเวิร์ก กับนักประพันธ์แหล่คุณนิยมใช้คืน เพราะว่ามนุชรู้สึกดุอ่านง่าย มีเป้าหมาย และระลึกง่าย มนุษย์ในยุคปัจจุบันถูกใจคดีหวานคอแร้ง คอนเทนต์ในหนทางนี้จึงดำรงฐานะที่เข้าถึงคนได้ดี 2. การเขียนฉบับร่างเล่าเรื่อง มนุษย์พอใจ storytelling สมมติว่าวาดแบบวิชาการยิ่งนัก ๆ มนุชจะระอา ดังนี้งานประกอบด้วยงานเล่าจักทำเอาคนยั่ว สนุกสนาน โหยติดตาม ตรวจสอบจดหมายสิ่งของต่างด้าว เรื่องเริ่มแรกโดยมากพูดถึงเรื่องราวบางอย่างก่อนกำหนด ไม่ก็แม้แต่ใน TED Talk ก็จะเริ่มแรกอีกด้วย “ทบทวนจรพอ 20 ชันษาที่ผ่านมา ครั้นเกล้าผมยังเด็ก ผม…มันสมอง” เป็นเหตุให้มนุษย์หิวแกะรอยด้วยกันรู้สึกสนุกสนาน เปล่าครอบครองวิชาการเกินควร ในด้านของการเขียนก็สมรรถแทรก story เพื่อให้มนุชสนุกสนานงอกงามได้มา งานเล่าเรื่องไม่จำเป็นจำเป็นต้องพูดในตอนต้นเสมอไปเหมือนชนิด TED Talk หรือว่าจดหมายเล่มอื่น ๆ ประการร่างกายเกล้าผมเองโปร่งแห่งก็สลับเอาเรื่องเอาราวพูดไปไว้ตอนกลางเหตุ เช่น บทความเอ็ดแห่งจารึกเกี่ยวการเสาะแสวงตนเอง เปิดอีกด้วยแนวความคิดลงมาก่อนกำหนด บอกเล่าเก้าสิบทั่วไป หลังจากนั้นที่ส่วนกลางเหตุค่อยพูดดุ เมื่อประกอบด้วยคนลงมาถามแหวเราเสาะแสวงตัวเองได้ยังไง ข้าพเจ้าก็ทบทวนตรึกตรองกลับจรจดช่วงลูก ๆ แห่งหน…. ดังนั้นสมมติว่าเจ้าเอ็งหิวจักเขียนข้อเขียนอย่างไรต้นสักประการ ไม่ว่าจักชายวิชาการไม่ก็อื่น ๆ ทดลองปน Story เข้า ตอนไหนก็ได้ เรื่องเดิม กลางเหตุ ไม่ก็เชิงความ มันจะให้ความรู้สึกหรอเทียบเท่างานเปลี่ยนฝาผนังในผิวหนัง ครอบครองอีกมุม อีกช่วงหนึ่ง ออกรสชนชาติแห่งหนมากขึ้น สิ่งแห่งเกล้าผมจับตรวจคว้าตวาดมนุษย์ปัจจุบันนี้จะอ่านคดีตั้งแต่ต้นไม้ใบหญ้ากระเป๋าแห้งสิ้นสุดได้ตรงนั้น ณบทความโดดจำต้องมีเนื้อหามากมาย ๆ ชนิด เช่น ประเดิมอีกด้วยความครอบครองวิชาการ ถัดมาเช่นกัน story ติดสอยห้อยตามเช่นกัน quote จาคนเด่น จากนั้นวนเวียนกลับจรแห่งหนวิชาการอีกรอบ เลี่ยนเหมือนคนอ่านได้เปลืองก๊วยเตี๋ยว ชอบกันบ้าง พืชผักมั่ง ลูกชิ้นบ้าง ลิ้มซุป แล้วหวนกลับจรชอบกันอีกที 3. เขียนณสัณฐานเอ่ยปากกับคนอ่าน พูดกับดักคนอ่านเช่นกันการใช้ถ้อยคำแหว “คุที่” ข้อดีคือเป็นเหตุให้ผู้อ่านรู้สึกดุมีการพูดจา ผู้เขียนกำลังกายบอกบางอย่างถึงนกเขาต่อหน้า แต่ที่จุดนี้จำต้องปรับด้วยว่าผู้อ่านสิ่งของเราครอบครองใคร เป็นต้นว่า แม้คนอ่านครอบครองหนุ่มสาว งานใช้เธอเกล้าผมอาจจะไม่พอดี เป็นอาทิ 4. จารึกที่สัณฐานดำรงฐานะพวกลำพังกับคนอ่าน อีกกลเม็ดหนึ่งคือว่างานพูดเหมือนครอบครองเหล่าฝ่ายเดียวกับคนอ่าน เพราะว่าชดใช้ถ้อยคำดุ “อีฉัน” ข้อได้เปรียบถือเอาว่าเป็นเหตุให้ซอฟต์ลง พ้นไปการจำแนกเป็นผลดีกับข้าพเจ้า เช่น ชายหนุ่มส่วนใหญ่เปล่าค่อยแจ้งแหวทำไมหญิงสาวประทินโฉมนาน ถ้าหากชดใช้วจีดุ ไฉนเจ้าเอ็งถึงจนปัญญาดุหญิงสาวส่วนใหญ่แต่งหน้าทาปากจำเนียร ก็จักมองดูห่างเห เหมือนคุณอั้นตู้ แม้เปลี่ยนเป็น ไฉนอีฉันที่เป็นผู้ชายถึงอั้นตู้อิสตรี พอตัววจีตวาดฉันเลี่ยนจักมองดูซอฟต์ลง คนแต่งไม่ไหวมองดูจ้องมองจักต่อว่าต่อขาน หาเรื่อง ไม่ก็ดูถูกผู้อ่าน ทำให้เหมือนผู้เขียนครอบครองพวกโดดกับดักผู้อ่าน เพราะใสความเซนสิครั้งฟ เป็นต้นว่า ความเทคโนโลยี ทำไมเทศมนตรีภาพร่างเราตามเทคโนโลยีเปล่าอ่อยเท่าทัน ผู้อ่านก็จักรู้สึกซอฟต์ ตวาดอีฉันต่างก็ตามเทคโนโลยีไม่ทันการ เสียแต่ว่าแม้ชดใช้คำกล่าวดุ ไฉนเทศมนตรีแปลนเจ้าเอ็งติดสอยห้อยตามเทคโนโลยีไม่อ่อยทัน เหมือนพลังต่อว่าต่อขานคนอ่านอยู่ พิสูจน์ทำให้เรียบใช้คืน เพราะว่าไม่มีเทคนิคที่แน่นอน ยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหากมีเทคนิคทำยังไงแห่งทำเอาคนอ่านไม่มีเงินสิ้นสุดซึ่งประกอบด้วย 4 กลเม็ดด้วยกัน เป็นต้นว่า 1. ตอนเสมอ ๆ มนุษย์จักรู้เหมือนนกเขาประสบความสำเร็จดุคว้าอ่านอวสานไปอีกข้อความย่อย นอกจากนี้งานประกอบด้วยย่อหน้าอีกต่างหากช่วยมากขึ้น Space แห่งเป็นเหตุให้สบายดวงเนตร ทำเอารู้อ่านสะดวก 2. เหยาะทัศนียภาพไม่ก็กั้นอีกด้วยทิวภาพ เป็นการพักสายตาแปลนหนึ่ง ไม่แยกออกเขารู้สึกแหวจุดสำคัญมากหลายเกินไป รวจรดม่วนกับงานอ่าน มากขึ้นนึกคิดในงานอ่าน 3. ประกอบด้วย Quote กัน ประกอบด้วยคำพูดคม ๆ กั้น บางทีเราพ้นไปตัวที่จะเหยาะ ทดลองคันเช่นกัน Quote ไม่ก็ถ้อยคำแห่งเน้นย้ำสิ่งสำคัญ ช่วยพักสายตาได้ 4. ตัวหนังสือหนา – ตะแคง ด้วยผม ตัวครึ้มชดใช้ในงานเน้นย้ำถ้อยคำสำคัญ ส่วนตัวตะแคงบางครั้งใช้คืนบอกเป็นนัย ๆ ตวาดประโยคนี้ถือเอาว่าคำพูด งานวางตัวหนาไม่ก็ตัวเทน่าจะใช้คืนมอบเป็นเกณฑ์ พอให้ผู้อ่านรู้ตวาดฉันต้องการสื่อกระไร นอกจากนี้การใช้การแยกข้อความ ก่อเป็น bullet ก็ช่วยคว้า การผลัดกันเคล็ดลับการจดไปเรื่อยๆ ๆ ลุ้นมอบมนุชรู้ม่วนกับไม่น่าเหนื่อยหน่าย จุดสำคัญแถว ๆ คงจะเหมาะสำหรับบางคนเสียแต่ว่ามิใช่ทั้งหมด เมื่ผู้อ่านด้วยกันริเริ่มม่วนกับการอ่าน ชิ้นเอ็ดที่จะทำเอาคนอ่านหิวอ่านไปเรื่อยๆ ๆ นั่นก็คือข่าวสารช่วยเหลือ ที่จะเป็นเหตุให้ผู้อ่านรู้แหวมันจริงๆกับเชื่อถือได้ อาทิ คำพูดสิ่งของผู้แสดง อาทิ ครั้นดแคสต์ช่วงเอ็ดแห่งหนเกล้าผมใช้คำพูดสิ่งของ David Ogilvy มาอนุเคราะห์คำพูดสิ่งของตัวเอง ที่ความสรรพสิ่งงานใช้เวลาให้มากจรกับการจด Headlind การพานิรุกติสรรพสิ่งมนุชที่ประกอบด้วยเครดิตบริสุทธ์ ช่วยให้งานสิ่งของฉันน่าเชื่อมากยิ่งขึ้น จะยิ่งบริสุทธ์เข้าไปอีกถ้าหากแปะคดีเดิมสิ่งของศิลปินแห่งหนเป็นภาษาอังกฤษยอมจร การเทียบเคียงเปรียบ เป็นต้นว่า iphone แบบใหม่ทิวภาพชัดกว่าของเก่าก่อน จับทัศนียภาพสิ่งของ iphone แบบใหม่และรุ่นก่อนลงมาอุปไมยมอบเห็นได้ชัด ๆ เพื่อให้คนอ่านรู้สึกหรอ่าน่าไว้วางใจ เพราะว่าการเปรียบเทียบเปรียบเทียบคงได้ผลอุปมัยระหว่างของเก่าแก่สิ่งของนวชาต หรือเปรียบเทียบกับดักศัตรูก็ได้ ความจริง ไม่ก็ Fact บางอย่าง อาจจะจับ research บางอย่างลงมาใส่ เป็นต้นว่า ตั๋วหนังในประเทศไทยสนนราคาเปล่ามีราคา แม้พูดเท่านี้จักดูลอย ๆ เสียแต่ว่าสมมติว่านำข้อมูลลงมาบรรยายเลยดุ ด้าวใดมีราคาเต็มที่ ราคาเท่าไร ด้วยกันแหลมทองสิงสู่วรรณะที่เท่าใด การประกอบด้วยข่าวสาร การเรียน การวิจัยรับรองจากหน่วยงานแห่งหนน่าเชื่อถือจักเป็นเหตุให้ผู้อ่านรู้สึกแหวข้อเขียนตรงนี้บริสุทธ์ น่าแชร์ หลักฐาน หรือว่า Testimonial เป็นต้นว่า สิงสู่คอนโดประตูแล้วรู้ดีเยี่ยม เป็นคอนโดแห่งดีสุดขอบเมื่อคุ้นชินอยู่ลงมา ถ้าหากประกอบด้วย Testimonial เป็น ผมเองก็ได้ไปคุยกับดักเพื่อนบ้านที่อาศัยโดดด้วยกันขนย้ายคอนโดมา 10 ที่ แต่ว่ามีที่นี่ที่เธอสิงสู่มาคว้าช้าเต็มที่ ด้วยกันคุณก็บอกตวาดนี่คอนโดนี้ดำรงฐานะคอนโดที่ดีงามสุดขอบเมื่อเธอเคยอยู่ลงมาเช่นเดียวกัน สุดท้ายถือเอาว่าการจดวาระสุดท้าย ควรจะประกอบด้วยจุดจบแยกออกกับดักผู้อ่านอีกด้วย เช่น 1. จบฉบับร่าง feels good คอนเทนต์ล่าสุดสิ่งของเกล้าผมกล่าวขวัญ สิบ ชนิดของคนในหน่วยงานแห่งหนเป็นพิษด้วยกันควรจะหลบมุม จุดจบข้าพเจ้าสิ้นสุดดุ จริงๆ ฉันไม่ต้องจรหลบเลี่ยงมนุชก๊กตรงนี้ตกลง สมมติว่าเราสนิทกับดักเขาทดลองบอกนกเขาดู ก็เพราะว่าเห็นจะเขาเองคงจะทึ่มตัว การเผ่นหนีเปล่าสนับสนุนเป็นเหตุให้เขาทุเลา 2. จบฉบับร่างทิ้งคำถาม เล่าขนมจากคอนเทนต์ชั้นบน เราอาจจะทิ้งคำถามวางดุ หลังจากนั้นมนุษย์ทบทวนดูตวาดรอบตัวเจ้าเอ็งดำรงฐานะฉบับร่างไรมั่ง หรือ จากนั้นเธอคิดดุเนื้อตัวเธอเองมีพิษหรือเปล่า 3. จบแปลนแดกดัน พอให้คนอ่านได้มาจอดคิด เช่น ไม่แน่เธอคงเป็นเลิศใน 10 ชนิดของมนุชแห่งหนมีพิษที่หน่วยงานก็ได้ ไม่แน่ดุมนุษย์แห่งหนเธอควรจะหลบมากที่สุดคงจะรวมตัวกันเจ้าเอ็งก็ได้ บางคราวงานแห่งหนคุณเสี่ยวน้อยลงหรือว่าหยุดเพื่อนเก็บไม่ไหว คงครอบครองเพราะเจ้าเอ็งเป็นเยี่ยมที่ toxic people ที่ข้าพเจ้าพูดถึงสิงสู่ก็อาจ ดำรงฐานะยังไงกักคุมมั่งครับ กับดักทั้งสิ้นสิ่งของเทคนิคการจด Contents ให้น่ารู้ ตั้งแต่การวางสติปัญญา ควานไอเดีย การพาดหัวข่าวแยกออกน่าสนใจ ส่งเสริมมอบคนโหยอ่าน ลงมาจนกระทั่งเทคนิคการเขียนเล่าเรื่องแยกออกอ่านสนุกสนาน อ่านสิ้นสุด ด้วยกันอยากแชร์ ต้องการแหวจุดสำคัญตรงนี้จักมีค่านำเจียรทำให้เรียบชดใช้ด้วยว่าชาว Content Creator หรือว่าผู้แห่งโหยเจริญงานเขียนตัวเองแยกออกดีงามยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ แปลความขนมจาก: Morning Call Podcast เพราะว่าเธอเก่ง อำนาจวงศ์ ศิชายาศเกษมฟัง EPมันสมอง นี้ฉบับร่างครบถ้วน ๆ เหมาะ: SOUNDCLOUD, Spotify, PodBean ภาพประกอบเรียงความขนมจาก TeroVesalainen, Free-Photos, miiya บน Pixabay ข้อเขียนแห่งเจ้าเอ็งอาจจะยั่ว ก่อ Content เปล่ามอบ Fail จำต้องตอบปัญหา “5W 1H” นี้ให้ได้มาCall to Action เคล็ดลับแห่งหนมนุชสร้างคอนเทนต์ด้วยกันออกแบบจำต้องแจ้ง!ทำความรู้จัก Inbound Marketing – การตลาดฉบับร่างแรงดึงดูด