อันที่แบรนด์ต้องชาคริตแห่งการเก็บข้อมูลส่วนตัว เพราะอาจจะผิด พ.ร.บ.คุ้มกันข่าวสารส่วนบุคคล (PDPA)

หลังจากที่ประกอบด้วยงานทำให้เรียบแก้ปัญหากันลงมาหลายครั้งกับดักการร่างพระราชบัญญัติแห่งข้องเกี่ยวกับดักงานเก็บข้อมูลผู้บริโภคทางทางดิจิทัล ในที่สุด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ก็ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการบนบานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลเฉพาะบุคคล พุทธศักราช 2562 (พ.ร.บ.คุ้มกันข่าวส่วนบุคคล) หรือว่า PDPA (Thailand’s Personal Data Protection Act BมันสมองE. 2562 (2019)) จักมีผลแคบใช้คืนวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งวันนี้เกล้ากระผมจะมาสรุปความจุดสำคัญทั้งมวลแจกได้อ่านกัน พร้อมทั้งจะไปดูกันแหวหลักการในที่วัตรของแบรนด์ด้วยกันการงานแตกต่าง ๆ จะจำเป็นต้องมีงานเตรียมณเนื้อความใดมั่ง 1. มียุคแบ่งออกจัดแจง 1 ปี แห่งส่วนการปกป้องประกาศ จักปันออกสมัยคนควบคุมข้อมูลเตรียมกระบิลแจกพร้อมด้วยกันประสบความสำเร็จภายใน 1 พรรษา ถือเอาจากกลางวันข้อมูล (27 พฤษภาคม 2562) โน่นพอๆ กับว่าจะส่งผลจริงๆ ๆ แห่งวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 2. “ข่าวด้านบุกระทรวงคมนาคมล” หมายถึงกระไรมั่ง “ข้อมูลส่วนรองคคล” เป็น ข่าวเกี่ยวข้องบุคคลซึ่งทำเอาสามารถระบุเนื้อตัวบุคคลนั้นได้มา ไม่ว่าเส้นตรงหรือทางเบี่ยง เช่น ชื่อเสียงเรียงนาม ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 3. ใครลงความว่า “คนคุมประกาศซีกรองคคล” ? ผู้ควบคุมประกาศ หมายถึง บุคคลหรือไม่ก็นิติบุคคลซึ่งทรงอำนาจภาระตกลงใจเกี่ยวข้องการเก็บรวมเล่ม ชดใช้ หรือไม่ก็เปิดเผยข่าวส่วนบุคคล ดังนั้น แบรนด์หรือไม่ก็ธุรกิจแห่งมีระบบระเบียบขาหรือไม่ก็การจดทะเบียน ไม่ว่าจักเป็นเว็บไซต์ Application หรือตัวนำดิจิทัลอื่น ๆ ไม่ว่าจักออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ ก็นับเป็นผู้ควบคุมประกาศส่วนบุคคลด้วย 4. “ผู้วัดผลข้อของเสีย” ไม่ใช่ “ผู้ควบคุมข้ออุจจาระ” ผู้ประมวลผลข้อมูล ลงความว่าใคร? ผู้ประมวลผลข้อมูล หมายถึง คนหรือไม่ก็นิติบุคคลซึ่งลงมือเกี่ยวข้องการเก็บประมวล ใช้คืน หรือไม่ก็ไม่มิดชิดข่าวเฉพาะบุคคลตามคำสั่งหรือว่าในนามของคนควบคุมประกาศเฉพาะบุคคล ทว่าไม่ไหวเป็นคนควบคุมข่าวเอง ดังนั้น Agency และผู้ให้บริการ Hosting Server ที่เก็บข่าว ถือเป็นผู้วัดผล หามิได้ ผู้ควบคุม 5. ข่าวทุกอย่าง จำเป็นต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจขนมจากต้นตำรับประกาศก่อนกำหนด คนคุมข่าวส่วนบุคคล กักคุมดอง ใช้ หรือว่าประเจิดประเจ้อ เพราะว่าไม่ไหวรับความยินยอมพร้อมใจขนมจากเจ้าตำรับข่าว 6. จาระไนแจกชัดเจนและเข้าใจง่ายแหวจะดองและนำข้อมูลเฉพาะบุคคลจากไปก่ออย่างไร แห่งการขอความยินยอมพร้อมใจจากต้นตำรับประกาศ คนคุมข่าวต้องรุ่งแจ้งจุดประสงค์ของงานดอง ใช้ หรือไม่ก็เปิดเผยข่าวดังที่กล่าวมาแล้ว และเนื้อความการตะขอความยินยอมพร้อมใจนั้น ต้องแบ่งแยกจากเรื่องอื่นแจกชัดแจ๋ว สมรรถเข้าถึงคล่องกับจารึกพร้อมด้วยภาษาแห่งเข้าใจง่าย ไม่ประสบความสำเร็จกลิ้งกลอกหรือทำเอาผู้ประดิษฐ์ข้อมูลเข้าจิตใจผิด 7. ผู้ประดิษฐ์ประกาศสามารถขอเกี่ยวดูกับขอคัดลอกข่าวดังกล่าวคว้า ถ้าเจ้าตำรับข้อมูลประสงค์เข้าถึงด้วยกันครับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องรูป ผู้ควบคุมข้อมูลต้องปฎิบัติติดสอยห้อยตามคำร้องขอดังที่กล่าวมาแล้วได้มา 8. ผู้ประดิษฐ์ข้อมูลสมรรถขอยกเลิกความยินยอมพร้อมใจคว้า ผิผู้ประดิษฐ์ข่าวปรารถนาเลิกการตอบรับ สามารถรุ่งอรุณแจกคนคุมประกาศปฎิบัติติดตามคว้าอีกด้วย 9. งานบุกรุกสิทธิ มีโทษทั้งทบทวน ทั่วเกลี่ย หากคนควบคุมข่าวเฉพาะบุคคลใช้หรือไม่ก็ประเจิดประเจ้อข่าวโดยไม่ได้รับสารภาพความยินยอมขนมจากต้นตำรับประกาศ จะมีโทษทางอาญา ติดคุก 6 จันทราจด 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 พระบาท (หลักกำหนด 27 ด้วยกันข้อกำหนด 79) สิ่งสถานที่แบรนด์ด้วยกันการงานน่าเตรียม จากสถานที่ได้ทราบจุดเด่นสิ่งของ พ.ร.บ.ปกปักรักษาประกาศเฉพาะบุคคล เจียรมั่งจากนั้น อีกอันหนึ่งแห่งจำเป็นจะต้องประกอบด้วยการปรับตัวติดตามกักคุมจากไป โน่นก็คือ แบรนด์ด้วยกันกิจธุระสถานที่มีงานจัดเก็บประกาศเฉพาะบุคคลสรรพสิ่งผู้บริโภค ไม่ว่าจักครอบครองมุขเว็บไซต์ Application สื่อ Social Media หรือตัวนำดิจิทัลอื่น ๆ ควรจะมีการจัดแจงและริเริ่มทำ ประกอบด้วยดังนั้น ควรจะหน้าด้านณเว็บไซต์ Application หรือไม่ก็สื่อดิจิทัลอื่น ๆ ที่จะจำเป็นจะต้องระบุจุดประสงค์ของงานดอง ใช้ หรือว่าเปิดเผยประกาศส่วนตัว ที่ภาษามนุษย์สถานที่เข้าใจง่ายและตรงไปตรงมา เหตุด้วยคนแห่งหนมีเว็บไซต์อยู่จากนั้นอาจจะคุ้นเคยกับเค้าหน้า ‘หลักการเรื่องครอบครองส่วนร่างกาย’ (Privacy Policy) ที่จะมีใจความบางส่วนคล้ายคลึงห้าม สามารถจับปรับลงมาใช้ได้ทว่าต้องใช้คืนข้อความแห่งสั้น ๆ เข้าใจง่าย ๆ มากกว่า เมื่อใดก็ตามแจกผู้ใช้งานขึ้นทะเบียนหรือกรอกประกาศส่วนบุคคล ควรจะประกอบด้วยตัวเลือกต้นฉบับ Checkbox แจกผู้ใช้งานคลึงคัดเพื่อยืนยันความยินยอมพร้อมใจจากผู้ประดิษฐ์ประกาศ ด้วยกันประกอบด้วย link เพื่อนวดเข้าดูซิมองดูะเล็กหน้าจุดประสงค์สรรพสิ่งการเก็บ ใช้คืน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตรงนั้นด้วย น่ามีช่องทางต่อเนื่องด้วยกันมีหน้ารายละเอียดแห่งหนเจาะจงว่า ถ้าผู้ใช้งานอยากที่จะติดต่อเพื่อที่จะตะขอวิเคราะห์หรือว่าครับคัดลอกข้อมูลเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับรูป จำเป็นต้องติดต่อควานแบรนด์และการทำงานยังไง เพราะคงจะทวีปุ่ม ‘ต่อเนื่องเพื่อที่จะขอเกี่ยววิเคราะห์ประกาศส่วนรองคคล’ ในที่ Footer หรือไม่ก็เค้าหน้า Contact Us ที่เว็บไซต์หรือไม่ก็ Application นั้นอีกด้วย น่าประกอบด้วยทางแบ่งออกผู้ใช้งานผู้ประดิษฐ์ประกาศรุ่งเช้าตะขอยกเลิกความยินยอมพร้อมใจแห่งเจนแจกจรกับหักออกข้อมูลส่วนบุคคลแห่งตนเองถือครองออกจากระบบงานเรียกเก็บของแบรนด์กับการงานได้ เพราะอาจจะดำรงฐานะ link ‘ยกเลิกความยินยอมจัดเก็บกับใช้งานข่าวส่วนบุคคล’ เพื่อที่จะเข้าหน้าตาเว็เรื่องี่ประกอบด้วยข้อปลีกย่อยขบวนการฟ้องร้องมุ่งหมายดังที่กล่าวมาแล้ว ความเห็นทำให้ดีขึ้นจากคนแต่ง กระผมตรึกตรองสั่งการจัดโชว์ความรับผิดชอบและความโปร่งสบายแจ่มกระจ่างในที่การรักษาสิทธิ์ประกาศเฉพาะบุคคลสิ่งของผู้บริโภค นับประสบความสำเร็จก่อสร้างแบรนด์แห่งดีงามอีกต้นฉบับหนึ่งอีกด้วยครับ เพราะขนมจากการตื่นเนื้อตัวสรรพสิ่งผู้บริโภคที่ยุคตรงนี้แห่งหนมุ่งหมายจะรักษาสิทธิสิ่งของตนเอง จึงน่าจะเป็นประโยชน์ตกขอบเกี่ยวกับทั้งหมดแบรนด์ที่จะเกลี่ยสื่อดิจิตอลของตัวเองเพื่อดูแลและบริหารข้อมูลส่วนบุคคลสรรพสิ่งผู้ใช้อย่างเหมาะสมและปฎิบ้กล่าวโทษกับดักข้อมูลกลุ่มนี้อย่างเป็นธรรมกับดักผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความการนำข้อมูลดังกล่าวจรเปิดเผยกับดักผู้อื่นสถานที่ต้นตำรับข้อมูลไม่ได้แจกความยินยอมพร้อมใจ แน่นอน ๆ แล้วขนาดที่พ้นไป พ.ร.บ. ฉบับนี้ ทุกแบรนด์ก็น่าต้องตั้งอกตั้งใจและแน่แท้กับดักเรื่องนี้เพื่อที่จะจัดโชว์แบ่งออกผู้ซื้อเหลือบเห็นว่า ข่าวส่วนบุคคลแห่งหนเขาทั้งหลายตกลงยื่นให้มาตรงนั้น จะได้รับการเอื้อดูแลอย่างดีแรงกล้า ขนาดที่วันหนึ่งจะไม่ได้เป็นผู้บริโภคสิ่งของแบรนด์จึงติดตาม ข้อเขียนโดย: เจ้าเอ็งณรงค์บรรดาศักดิ์ มหิทธิพ่อค้าชา Chief Digital Officer & Co-Founder at The Flight 19 Agency บทความแห่งคุณคงจะตอแย 3 เทรนด์การตลาด Social Media สถานที่จำเป็นต้องูสังเกตณปี 2020 จาก HootSuiteMarketing Trends 2020 รวมความขนมจากกิจธุระ CTC2020Thailand Digital Marketing Trends 2020