สรุปความ 6 เทรนด์ถูชันษา 2020 ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทศวรรษนวชาต โดย TCDC

ขนมจากกล่าว “ขุดเทรนด์โลก” จัดทำเพราะ Thailand Creative & Design Center (TCDC) ได้รวมความเทรนด์สถานที่น่าศึกษาสิงสู่มากมายความ ซึ่ง 2 ความในตรงนั้นลงความว่า Insight สิ่งของผู้ซื้อแต่ละ Gen ด้วยกัน เทรนด์ถูในปี 2020 ที่ควรจะเฝ้ามอง เรียกตวาดดำรงฐานะพรรษาสถานที่การสร้างความเสมอสิ่งของวิถีชีวิตตามสมัยนิยม และก่นวางแผนความพร้อมจากไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของทศวรรษนวชาต เพราะว่าประกอบด้วยอยู่ทั้งเพ 6 ขับไล่ รวมความว่า 1. Surf the Webเฉดสีชะโอน แห่งแยกออกความใหม่ชัดเจน เป็นตัวแทนของเนื้อที่ดึงขึ้น ความเป็นอิสระ ความลุ่มลึก วาดภาพ กับการแสดงออก เป็นสีที่เต็มไปด้วยพลังงานPANTONE 19-3952 TPXRGB 44 62 134 2. Beetroot Purple สีชมพูเบียดบังม่วง เช็ดโคงทนถาวรอุ่นสบาย หวานฉ่ำ แห่งสะท้อนคุณค่าสิ่งของความสมบูรณ์พร้อมด้วยธรรมดา ตระหนักถึงความเชื่อมระหว่างกักคุมของธรรมชาติ การเอื้อเฟื้อ และการอยู่ร่วมห้ามPANTONE 18-0940 TPX RGB 204 43 112 3. Golden Brown สีน้ำตาลทอง สะท้อนความสำคัญการเชื่อมกับดักสมัยโบราณกับกับช่วงปัจจุบัน เปลี่ยนความงดงามของสถาปัตยกรรมศาสตร์เก่าแก่PANTONE 18-0340 TPX RGB 144 103 44 4. Baked Clay หมวดโทนทานถูดินเผา ระยะสีถิ่นที่อยู่ระหว่างส้มด้วยกันสีน้ำตาล ให้ความรู้ผุพังอุ่นสบาย ดำรงฐานะอมตะ ด้วยกันซ่อนจากไปอีกด้วยพิธีกรรมเก่าก่อน ครอบครองสีของพื้นโลกด้วยกันธรรมชาติ แยกออกความสงบเงียบ แข็งแรง และมองโลกในแง่ดี ครอบครองตัวกลางแห่งงานเชื่อมระหว่างมนุชกับธรรมดา ซึ่งพยากรณ์ตวาด มีแนวโน้มที่จะเข้ามาผลัดเปลี่ยนหมวดสีเทาที่ใช้คืนในเครื่องเรือนกับสิ่งของประดับประดาที่อยู่ ซึ่งพลังอิ่มตัวในที่ท้องตลาดPANTONE 18-1441 TPX RGB 160 86 70 5. Olive Drab สีเหม็นเขียวมะกอก เช็ดที่ใช้ตัวนำถึงธรรมดา ทว่าในชันษา 2020 นี้ อาจจะพลังเป็นตัวแทนใหม่ของความแตกต่างและผิดธรรมชาติ เชื่อมไปถึงยุคกลางๆสถานที่ชดใช้เช็ดเขียวดำรงฐานะสัญลักษณ์สิ่งของยาพิษ ยักษ์ร่างกาย หรือภูต รวมถึงก๊กชนกมด ชี้ให้เห็นว่าดำรงฐานะชิ้นที่#สลับซับซ้อน แปลกแยก ผิดแผก ดีขึ้น กับทรงพลังPANTONE 18-0622 TPX RGB 115 110 70 6. Neo Mint เฉดสีเหม็นเขียวพาสเทล ให้ความรู้ผุพังพอดีระหว่างเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ด้วยกันเทพนิรมิต ให้ความรู้ผุพังสบาย ด้วยกันชอุ่มร่างออกลูกสิเจน ทว่ายังมีความโก้ ทันสมัย ดำรงฐานะถูแห่งไม่เข้าใครออกใครทางเพศ เหมาะสำหรับทั้งปวงแบบ ใช้ประโยชน์ได้มากับดักต่างๆนาๆอุตสาหกรรม ซึ่งคาดการณ์ล่วงหน้าตวาดแห่งพรรษา 2020 เฉดสีนีโอ มิ้นท์ นี้ จักเข้ามีอิทธิพลแห่งโลกแฟชั่นด้วยกันการอลงกตที่อยู่ขนานใหญ่ เรียกคว้าว่าเป็น เนื้อตัวเอียงนคู่ขนานระหว่างพื้นแผ่นดินอนาคตกับเทพนิรมิตทีเดียวPANTONE 13-0117 TCXRGB 183 234 191 อัปเดตทั้งปวงเทรนด์ชันษา 2020 พอดีนี่ ข้อเขียนอื่นสถานที่เจ้าเอ็งอาจจะแหย่ จิตวิทยาของเช็ด ความรู้สึก หัวจิตหัวใจ ด้วยกันทำไมสัญญาณไฟจราจรจำต้องเป็นถู น้ำเงิน เหลือง เหม็นเขียวไฉนคณะผ่าตัดจำเป็นจะต้องดำรงฐานะถูเขียวฉันใดน้ำยาบ้วนปากต้องมีสี? สีส่งผลอย่างไรประกบการทำความสะอาดโพรงปาก?