สมมติว่าคุณเข้าใจตวาดกระบิลบริหารด้วยความเห็นคือเหลื่อมจากนั้น เธอกำลังวังชากระฉอกเวลา

“Hey Google, play some music” เชื่อแหวล่าช้าเทคโนโลยีมากมนุษย์ควรได้มาได้โอกาสพิสูจน์ใช้การส่งคำสั่งพร้อมด้วยความเห็นห้ามจากนั้น ไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์อย่าง Google Home หรือว่า Amazon Alexa หรือไม่ก็ขนมจากมือจับประการ Siri ที่ iPhone หรือว่า Google Assistant ที่ Android อันแห่งมากปรับปรุงอุตสาหะสร้างอยู่แห่งช่วงปัจจุบันถือเอาว่างานมุมานะทำเอาเจ้าเครื่องเหล่านี้สามารถตรวจฟังเสียงของอีฉันคว้าแม่นยำชัดเจนเจริญ แม่นมั่นดุบางขณะดิฉันเอ่ยปากทำนองเสียงแย่ หรือไม่ก็แม้แต่บงการระหว่างที่มีของกินสิงสู่ในที่ปาก เจ้านายระบบเหล่านี้ยิ่งไปกว่านั้นจักจำเป็นต้องมุมานะแจ้งแล้ว อีกทั้งจำเป็นต้องทำความเข้าใจทำนองเสียง โทนทานความเห็น หรือว่าแม้แต่ครรลองคำสั่งสิ่งของอิฉันเพิ่มพูนทุกวัน ๆ อีกด้วย ความอุตสาหะอีกระดับหนึ่งลงความว่าการ “หวนคิดห้วยความเห็น” แม่นมั่นดุความเห็นสรรพสิ่งปัจเจกชนตรงนั้นเปล่าเหมือนกัน มนุชดิฉันเองสมรรถหวนคิดความเห็นสิ่งของเสี่ยวแห่งหนตะเบ็งอย่างกับมาจากนอกบ้านได้โดยไม่ต้องเหลือบเห็นร่างกาย ซึ่งการพัฒนาด้าน Voice Recognition ตรงนั้น อาจจะพาอีฉันจรสู่สมัยสถานที่ไม่เพียงแต่ใช้ “เสียงส่งวจีบงการ” ทว่ายังสามารถใช้ “เสียงปลดล็อคพาสเวิร์ด” คว้าเกิน เพราะว่าหากกบิลสามารถนึกได้ดุนี่รวมความว่าเสียงของอิฉันต่อจากนั้น อิฉันก็สามารถสั่งปันออกกบิลนางสินทรัพย์ เบิกเงินได้ เพราะว่าไม่ต้องเข้ารหัสเปลี่ยน หรือไม่ก็นำสเวิร์ดไร ๆ แต่นั่นก็อีกต่างหากมิได้ข้อความแห่งหนใหม่ซะเทียว ปัจจุบัน COCHLEAR (http://cochlearมันสมองai) Startup รายหนึ่งของญี่ปุ่นได้คิดกบิลแห่งสมรรถฟังเสียงคว้าฐานแหว voice หรือว่าคำคว้าจากนั้น เสียงกระไรอีก นอกจากนั้นเสียงพูด? เสียงฝนตก เสียงเดินเท้า ความเห็นศกุนโห่ มนุษย์อีฉันประกอบด้วยความสามารถแห่งการฟังเสียงกลุ่มนี้ แม้ว่าหมู่ voice recognition ที่ยุคปัจจุบันอีกต่างหากเจียรเปล่าถึงวงตรงนั้น Yoonchang Han, CEO และ Co-founder สรรพสิ่ง Cochlear บ่งบอกแหว ในอนาคตพวกเขาประกอบด้วยความพยายามอยากปันออกระบบสมรรถปฏิรูปจากไปให้จรดงานสามารถแยกได้ระหว่างเสียงฝนตกบากบั่น ฝนลงเม็ดชิ้งฉ่อง ความเห็นพระบาทดำเนิน สถานที่สามารถเข้าใจได้แหว การดำเนินบากบั่นแบบนี้ ความถี่เช่นนี้ รวมความว่าการเคลื่อนที่ของใคร หรือแม้แต่เสียงร้องสรรพสิ่งคน นี่ถือเอาว่าความเห็นเหมียว นี่ลงความว่าความเห็นศกุนี และผิแจ้งว่าเป็นศกุนี ก็จำเป็นจะต้องแจ้งเพราะว่าดำรงฐานะศกุนีประเภทอย่างไร ดังที่ motto เทอะทะสิ่งของกองกลางบ่งบอกไว้แหว “Creating ears for artificial intelligence” การพัฒนาแนวทางนี้จักจับจากไปซึ่งข้อความ “เข้าอารมณ์ทางใจ” สถานที่สมบูรณ์ อาจจะแหวต่อไปเพียงแค่คุณดำเนินกลับเข้ามาที่นิวาสสถาน หมู่ก็สามารถเปิดเครื่องปรับอากาศแบ่งออกคุณได้พ้นโดยไม่ต้องบัญชา หรือว่าหากได้ยินความเห็นขนมจากหน้าบ้าน อีฉันอาจจะถามกลับระบบคว้าว่า “ความเห็นใครมาแห่งหน้าตาทวารเรือน” เช่นนี้เป็นต้น แม้ว่างานปรับปรุงาแบบนี้อีกต่างหากต้องใช้เวลาอีกซักพักเลยเชียว ซึ่ง Startup ขนมจากประเทศญี่ปุ่นรายตรงนี้ คว้าทำการพิสูจน์สถานที่ซับซ้อนขึ้น เช่น .มันสมอง ผิอิฉันจับเสียงกดแตรของรถยนต์ลงมา ระบบจะสามารถเข้าใจคว้าว่าครอบครองเสียงแตรรถยนต์รถ มันสมองมันสมอง อันนี้ไม่ยาก แต่ผิอิฉันจับเสียงบีบแตรรถ ลงมาบีบบังคับแบ่งออกเป็นพักๆเสียงเพลง ย้อนถามว่า ระบบจักเข้าใจดุนี่รวมความว่าเสียงแตรรถยนต์รถหรือไม่ก็เพลงกักคุมได้จริง? คำเฉลยลงความว่า มันคิดว่านี่ลงความว่าเสียงเพลง ซึ่งก็จัดหัวไวไม่เบาเกินเชียว ทว่าแม่แบบแห่งหนยกลงมาตรงนั้นเป็นเพียงแค่เอ็ดที่ข้อความซับซ้อน สถานที่หลงเชื่อว่าบนแหล่งหล้ามนุษย์แห่งหนมีสิทธิ์ต่าง ๆ เลิศนั้น ยังคงประกอบด้วยคดีท้าอีกมากให้สืบเสาะ พอไปได้เห็นเช่นนี้จึงกลับมาหวนนึกกรรณสิ่งของมนุชดิฉัน สถานที่สมรรถแยกสรรพสิ่งสถานที่ซับซ้อนได้มาชนิดสูงสุดพ้นจริงๆ ๆ