ล้างความคิดทุกวัน เพื่อที่จะสุขภาพอนามัยขมองแห่งสะอาด

โหยสมองสะอาด ขมองแช่มชื่น มั่นคงจากอัลไซนเมอร์ จำเป็นต้องรู้จัก “ล้างสมอง” ตรวจฟังเมื่อดแคสต์ Creative Talk Podcast ได้มาทั้งปวงทาง SoundCloud | Spotify | PodBean | Apple Podcasts ภาพอธิบายขนมจาก Engin Akyurt