ลบทิวทัศน์หวนคิด เกษตรกรรมฉบับร่างเริ่มแรก ๆ กับ 3 เทคโนโลยีการกสิกรรม (AgriTech)

แม้ว่าการทำการกสิกรรมในที่ปัจจุบันจะได้จับเทคโนโลยีกับเครื่องจักรเข้ามาเอาใจช่วยทุ่นกำลังชาวนาชาวไร่มากขึ้น สามารถเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์คว้าเพียงพอต่อเนื้อความสรรพสิ่งท้องตลาด แต่บางขณะชาวไร่ชาวนาก็ยังจำเป็นต้องพบเห็นกับการเสี่ยงบางสิ่งแห่งหนหลบฉากไม่ไหว อาทิ ปัญหาผลิตผลสถานที่คว้าไม่แน่นอน ภัยธรรมชาติแห่งหนสร้างความเสียหายจนโมเมไม่ได้ เงินลงทุนแห่งหนลงเจียรก็สูง ตลอดสมบัติ ยุค ด้วยกันกำลังแรงงานมนุษย์ แต่ว่าคว้ากลับมาไม่เสมอทุน จากนั้นแบบนี้เกษตรกรจักอยู่เช่นไร? เหตุนี้เองแล้วก็ก่อเกิดกรอบความคิดที่จะดันเทคโนโลยีเข้าช่วยลดกิจธุระในที่กิจธุระและคาดการณ์ผลเก็บเกี่ยวล่วงหน้าได้พร้อมด้วยประกาศ เพื่อที่จะลุ้นแยกออกเกษตรกรตัดสินใจคว้าแม่นตรงขึ้นไป ตัดทอนความเสี่ยงที่จะเกิดข้อเสียหาย เรียกหาได้มาตวาดอาจพลิกทรวดทรงหนทางงานสร้างทุ่งฉบับร่างเก่าก่อน ๆ จากไปเลยก็ได้ อิฉันพิสูจน์มาดูตัวชนิดกันตวาดประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. ลดความเสี่ยง บอกล่วงหน้าผลิตผลล่วงหน้าด้วย Big Data ใช้การเชื่อมต่อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการทุ่งกับดักเครื่องมือเครื่องใช้หมู่จำกัดนิกายเซนเซอร์ อาทิ กบิลตรวจวัดคุณลักษณะปฐพี สืบสวนลมฟ้าอากาศ การตรวจโรคต้น และเรียกเก็บไปอีกทั้งฐานข้อมูล เพื่อกระทำการวิเคราะห์ด้วยกันพยากรณ์พร้อมด้วยข่าวตวาด พื้นที่ดังที่กล่าวมาแล้วในที่ช่วงนั้นคุ้มค่าแก่การเพาะปลูกไหม Ricult (เรียวคัลท์) Startup สถานที่จับ Big Data เข้ามาเอาใจช่วยในที่งานวิเคราะห์ข่าวสารต่าง ๆ เพราะว่าใช้ภาพถ่ายดาวเทียมขนมจากพื้นที่เพาะปลูกชาวไร่ชาวนา เพราะว่ามีการใช้คืนข่าวสารย้อนหลังไปจรด 5 พรรษา เพื่อเอามาวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์ผลเก็บเกี่ยวและรายได้ของชาวนาชาวไร่ เพื่อประยุกต์ใช้ดำรงฐานะคะแนนเครดิตแห่งการกู้ยืมสินเชื่อ ด้วยกันพอให้ข้อแนะในงานเพาะปลูกกับเกษตรกรถัดจาก เพราะว่าที่ผ่านมาโมเดลสรรพสิ่ง Ricult ได้มาไม่ผิดนำไปใช้แน่นอนในประเทศประเทศปากีสถาน กับปล่อยสินเชื่อแยกออกชาวไร่ชาวนาจากไปหลังจากนั้นกว่า 170 ราย 2. ลดกิจธุระพลังอำนาจ การงานราคาทุน ด้วยระเบียบ Automation ในที่การเกษตร ชดใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเข้าลุ้นการเพาะปลูกด้วยกันเก็บเกี่ยว อาทิเช่น งานชดใช้ Drone เหาะโปรยขี้เซา หรือไม่ก็การใช้คืนรถแทร็กเโคนร์แนบ GPS เพื่อที่จะเดินรถเก็บเกี่ยวแบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมดด้วยกันนี่ทำให้เขียมทั้งยุคและแรงงานมนุช รวมทั้งลุ้นตัดทอนความเสี่ยงแห่งหนชาวไร่ชาวนาจำต้องลงจากไปสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง อย่างเช่น Aerobotics จากทวีปอาฟริกาแห่งหนใช้ Drone แห่งงานร่อนพ่นยาฆ่าแมลง ผ่านงานจัดการมุขแอปกำลังพลิเคชั่นบนบานผึ่งผายโฟน ยุคปัจจุบันเอาใจช่วยเกษตรกรสอดส่องผลิตภัณฑ์ทางราชการนามากกว่า 18 ด้าว ตลอดแห่ง ทวีปอาฟริกา, สหรัฐฯ, สเปน กับ ออสเไตรเกิน 3. Smart Logistic ตัดทอนโจทย์ผลิตผลเน่าเหม็น โจทย์เสา ๆ สถานที่ผ่านพบเป็นนิตย์ของผลิตภัณฑ์การกสิกรรมลงความว่า ของซื้อของขายมีความเสี่ยงที่จะเน่าได้คล่อง หรือไม่ก็โจทย์ความไม่โปรงเหยาะสิ่งของตัวแทนขาย เหตุฉะนี้ ก็จักประกอบด้วยเทคโนโลยีหลายอย่างที่เข้ามาแก้ปัญหาแห่งวงนี้ อาทิเช่น กบิลตู้ขนส่งสินค้าแห่งหนเอาใจช่วยควบคุมปัจจัยแตกต่าง ๆ เปล่าแยกออกสินค้าแก่หรือว่าเน่าก่อนถึงที่บ่ง ไม่ก็จักสำเร็จเลียนแบบหมู่การขายของซื้อของขายจากฟาร์มบนเรือแพลตแบบฟอร์ม พอให้คนซื้อได้เข้าถึงของซื้อของขายขนมจากเกษตรกรต่อหน้า ตรึกตรองทิวทัศน์หวานคอแร้ง ๆ ราวกับอิฉันเล่นเกมส์ปลูกสร้างพืชผัก แห่งหนแยกออกผู้ใช้เข้าเลือกเมล็ดพันธุ์ก่อน หลังจากนั้นชาวนาชาวไร่แหล่งที่อยู่ในกบิลจักปลูกกับเก็บเกี่ยวผลเก็บเกี่ยวมอบตามคำสั่งจับจ่าย เช่น Hectare Agritech Startup จากอังกฤษ ที่มี Blockchain Platforms จำลองระเบียบค้าขายที่เชื่อมต่อกับหมู่ฐานข้อมูลสิ่งของฟาร์มจากเหลือแหล่ ๆ ด้าว เพื่อที่จะรวมตัวกันกลางซื้อขายระหว่างผู้ใช้กับเกษตรกรแบบเรียลไทม์ ๋ยุคปัจจุบันมีชาวนาชาวไร่สถานที่ร่วมอยู่แห่งหมู่กระทั่ง 5,000 ราย ด้วยกัน รายการสินค้ากระทั่ง 2,000 กำหนดการ เทคโนโลยีในเขตกสิกรรมแหลมทอง เจียรจดไรหลังจากนั้น? แม้เกษตรกรรมแหลมทองยังปราศจากงานใช้เทคโนโลยีเข้าลุ้นยิ่งนักหลาย แต่ว่าดำรงฐานะภาคอุตสาหกรรมที่จำเป็นจะต้องมีสิทธิ์การยันมอบเกิดขึ้นจริงๆ ด้วยเหตุที่การกสิกรรมเคราะห์มีบทบาทสำคัญต่อไทย ขนมจากพลังงานในที่ภาคอุตสาหกรรมนี้ ทบทวนดูเป็นเปอร์เซ็นต์ 38 ของพลังอำนาจงารนหมดด้วยกันในประเทศไทย กลับสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมได้มาต่ำกว่าอัตราร้อยละ 10 เพราะเกษตรกรอีกทั้งชดใช้วิธีทำไร่แบบเริ่มแรก ทว่าใช่ว่าจักเป็นไปไม่ได้ ปัจจุบันแล้วจึงได้มาเกิดแผนเอ็ดขึ้นลงมาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของสตาร์กรองัพ AgriTech แห่งหนประกอบด้วยเป้าประสงค์อยากจะก่อสร้างของใหม่ที่เป็นผลดีต่อกิจธุระกสิกรรมประเทศไทย โน่นก็ถือเอาว่า​ Global AgTech Acceleration Program หรือว่าเรียกสั้น ๆ ว่า Agrowth โครงการหมักเพาะชำสตาร์ถักัพด้านนวัตกรรมการกสิกรรมระดับนานาชาติ แห่งหนเปิดโอกาสมอบ AgriTech Sartup จากทั่วโลกลงสมัครร่วมแผนการ ผู้สถานที่คว้าเข้ารอบจักได้มาเข้าร่วมฝึกความพร้อมด้วยกันเจริญสมรรถนะทางกิจธุระ คว้าพิสูจน์จับโซลูชั่นแห่งหนตัวเองประกอบด้วยมาพิสูจน์ด้วยกันขบปัญหาจริงๆมอบกับดักเกษตรกร เพราะระหว่างการทำกิจกรรมแห่งโปรแกรม จะมีสิทธิ์คำปรึกษาขนมจากชำนัญพิเศษในที่ปีก AgTech โดยตรงด้วย พื่อที่จะได้จับจากไปปฏิรูปชกต่อยอดอยากปากแห้งในธุรกิจถัดไป ถือว่าเป็นโครงการสถานที่น่าดึงดูดเพราะว่าสตาร์ถักัพ AgriTech สถานที่ต้องการปลุกปั้นกิจธุระไปสู่ระดับนานาชาติ (ผู้ที่แยแสสมรรถเข้าไปดูซิยละเอียดถึงที่กะไว้ https://www.nest.vc/agrowth โดยสรุป ผิจักเป็นเหตุให้ชาวนาชาวไร่ประเทศไทยสามารถต่อสู้กับดักหลากหลายแดนคว้า จำเป็นจะต้องเริ่มจากงานแจ้งโจทย์ก่อนตวาดเกิดจากกระไร และจะนำเทคโนโลยีลงมาเอาใจช่วยปลดล็อกเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพกับผลิตผลอย่างไรคว้าบ้าง ขนมจากความร่วมมือด้วยกันการสนับสนุนจากเหลือแหล่หน่วยงานที่จะช่วยติดเครื่องไปพร้อมกันนั่นเอง ประกาศอ้างอิง : รู้จักมักคุ้นกับ “Ricult” Agriculture Tech ลูกค้า Machine Learning เอื้อเฟื้อชาวนาชาวไร่แหลมทองเหตุปัญหาสินเชื่อ