รถยนต์หายป่วยในที่ห้างใครรับผิดชอบ ห้างไม่เอาใจใส่คว้าไหม?

หยุดรถที่ห้างฯ เจอะเจอบ้าย “ละเลย กรณีรถยนต์หายสาบสูญหายป่วย” ถ้าหากรถหายป่วยแน่ๆ แล้วใครจะรับผิดชอบ? ลงมาฟังกรณีสิทธิและกิจแห่งฉันต้องเข้าใจฉบับร่างไม่น่าเบื่อกับครูผู้สอนไม่ก ผศ.ดร.ยุทธทุ่งนา ศรีสวัสดิ์ CEO ขนมจาก iTAX … ก็เพราะว่าข้อบังคับอยู่เกือบเท่าปราณ เขลา ไม่ได้หลังจากนั้น