มาทายห้าม! ของใช้กลุ่มนี้ ไม่ผิดออกแบบ มาจากกิโลผึ่งผายแบรนด์กระไรมั่ง

ครอบครองโปรมังสวิรัติคท์ที่มาเหนือความคาดหวังสุด ๆ ครั้น Taku Omura ดีไซน์เนอร์ชาวญี่ปุ่นขนมจาก OOD Studios คว้าสร้างกก.สมาร์ทแบรนด์ดังระดับโลกลงมาเป็นบริภัณฑ์ต่าง ๆ ณชีวิตประจำวันด้วย 3D Printing เกี่ยวกับไอเดียเด็ด ๆ ตรงนี้เขาเรียกดุ “Trial and Error” เพื่อที่จะจับนึกคิดสรรพสิ่งประชากรกับกก.โก้แห่งคุ้นเคย ด้วยกันทดลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ขนมจากสิ่งรอบตัวที่มีอยู่ งั้นดีฉันลงมาลองทำนายห้ามเป็นต่อมันสมอง.แต่ละทัศนียภาพ ถูกดีไซน์มาจากแบรนด์เช่นไรบ้าง