มสิควันพิษ ไอเดียผลัดกันไอพิษเรื่อยๆหมึกปากกา

อันนี้บริสุทธ์เลย เป็น startup จากอินเดียชื่อว่า Chakr Innovations แห่งหนมีไอเดียในการนำควันพิษเรื่องเดิมขนมจากเครื่องจักรกลดีเซลมาแปลงเป็นน้ำหมึกของปากกาด้วยกันหมึกสถานที่ใช้คืนในที่งาน print ต่าง ๆ เครื่องจักรกลดีเซลถูกใช้คืนประการอุโฆษในประเทศอินเดียรวมหมดในอุตสาหกรรมกับครัวเรือนเพราะฉะนี้ควันจากเครื่องกลนับกล้อนกลุ่มนี้ ก็เอาชีวิตมนุษย์ประเทศอินเดียเจียรกระทั่งเลี่ยนมนุชประกบพรรษานี่อีกทั้งเปล่าร่วมมนุษย์ที่จับไข้เป็นโรคเกี่ยวพันทางผ่านหายใจเพราะว่าปัญหามลพิษที่ทวีอีกกว่า 5 โล้นคนดามปีเช่นกันนะ ซึ่งครั้นพวกเขามองเห็นโจทย์นี้แล้วจึงพัฒนาเครื่องอุปกรณ์เลิศสถานที่ออกแบบลงมาแจกสามารถต่อเข้ากับท่อหรือว่าปล่องควันสรรพสิ่งเครื่องจักรกลน้ำมันดีเซล หลังจากนั้นเครื่องมือนี้ก็จักจับกุมตัวกับขวางเชิงนำชิ้นเล็กๆแหล่งที่อยู่ในไอพิษจากนั้นสกัดออกมาน้ำไหลไฟดับมสิ ซึ่งในกรรมวิธีการสกัดตรงนั้นจักทำให้มลสารถิ่นที่อยู่ในควันพิษเหล่านี้ลดน้อยลงจรด90% แถมพกยังคว้ามสิออกมาเพื่อจะใช้ด้วย ไอเดียตรงนี้แล้วก็เป็นเท่าเทียมที่หวังนวชาตณการแก้ไขปัญหามลภาวะตรงนี้ และแม้ไม่ผิดพัฒนาจนสมรรถใช้ได้ทั่วประเทศก็จักสามารถตัดทอนการงานแจกกับดักโลก ตรงนี้ได้มาเจริญอีกมากหลายพ้น รู้จักมักจี่เขาทั้งหลายงอกงามได้ที่นี่