บาต้นลานซ์หัวอก ว่าการชีวิตินทรีย์งาน จากงาน CTC2019

เชื่อแหวมากมายคนคงอยู่ชินจะครอบครองเช่นเดียวกัน สถานที่ตื่นลงมาในโปร่งวันก็รู้สึกเบื่อหน่าย บางขณะก็ระอิดระอาจนเจาะจงไม่ไหวว่าเหนื่อยหน่ายเช่นไร พลอยหงุดหงิดจากไปกับสรรพสิ่งที่พานพบที่เจอ ซึ่งหัวจิตหัวใจนี้มีขึ้นได้มากับดักทั้งหมด วันนี้อีฉันแล้วก็รวมหยิบยกแก่นสารขนมจาก 4 Session ณกิจธุระ Sansiri and BCPG Present Creative Talk Conference 2019 (CTC2019) แห่งหนเป็นเรื่องดุจเกี่ยวพันงานใช้ชีวิต กิจธุระ เพื่อข้อความ Work–life balance ในที่การดำรงชีวิตด้วยกันบำบัดหัวใจแบ่งออกเท่ากันเจริญ “Humans are prone to biases เพราะว่ามนุชมีแนวโน้มที่จะอคติ” เธอพระอาทิตย์ศ หาญกล้าบากบั่น ขนมจากแบรนด์ ธนูีจันทรา คว้าเผยเอาไว้ณหัวข้อ The Art of People: How to Manage, Improve, and Communicate to People Around You ตวาด จริงๆ ๆ ต่อจากนั้นคนเราไม่ไหวสมเหตุสมผลประการสถานที่ดีฉันตรึกตรอง ซึ่งประกอบด้วยสิงสู่ 3 ตัวการแห่งหนพบเป็นนิตย์แรงกล้า รวมความว่า Framing bias ขอบสรรพสิ่งหัวคิดสถานที่มี, The halo effect and confirmation bias ดิฉันโดยมากหาเหตุเอาท์พุตมาซัพพอร์ตความศรัทธาสถานที่มีเทียมเท่า และ The lazy mind การชดใช้สัญชาตเวควินิจฉัย Can we fix this? ต่อจากนั้นปัญหานี้จักแก้ไขได้อย่างไร Manage เมื่อก่อนนี้จะเจียร Manage ใคร อีฉันจำเป็นต้อง Manage ตัวเองแจกได้ก่อน เพราะคนอื่นๆเขามองดูคุณเป็นตัวชนิด ซึ่งสิ่งสถานที่น่าจะสั่งการแบ่งออกได้มาหลัก ๆ รวมความว่า Time – Talent – Energy ถ้าถามกลับแหวเรื่องไรสถานที่ประธานแรงกล้า คงเผ่นหนีไม่ระเหิดเรื่องของกาลเวลา เป็นต้นว่า ถ้าเจ้าเอ็งรู้ตวาดประกบทิวาคุณจะปฏิบัติการวันละหูกขณะ งานมันก็จักสมรรถทำได้ลงคอตามกำหนดสถานที่ดีฉันอวยแบ่งออกเลี่ยนสร้าง Improve ก่อนสอดส่ายเทคโนโลยี กลับถามตัวเองก่อนแหว ดีฉันประกอบด้วย Innovation Mindset ต่อจากนั้นหรือยัง กับคุณประกอบด้วยกรรมวิธีต้านทานกับดักความล้มเหลวเช่นไร Communicate การติดต่อสื่อสารแห่งหนสะอาดจำต้องโปร่ง ปราศจาก Hidden Agenda ซ่อน เพื่อให้ทุกคนมองเห็นภาพเดียวกัน เห็นค่าสิ่งของชิ้นแห่งหนสร้างสิงสู่ กับสถานที่ประธานถือเอาว่าการก่อ Feedback ให้ก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงไปสู่งานอยู่บนบานฐานรากเดียวกัน หาญกล้าที่จะไปจากไปด้วยกัน “ถ้าสองฝ่ายเห็นภาพเดียวกันได้ ก็จักก่อกำเนิดความเลื่อมใสใจ และปฏิบัติการประการสบายดีอารมณ์ทางใจ” ดุจการงาน การติดต่อสื่อสารกับดักผู้บริโภค กับเพื่อนร่วมงานก็สำคัญไม่แพ้ห้าม เพราะ เธอประสิทธิ์ วิทยทองสัมฤทธิ์ จาก ปลุกใจ ประมาณ เพื่อนแท้ และคุณพัชรา ทวีการมีชัยชนะวัฒนะ ขนมจาก อลิชิ้นซ์ อยุธยา สัญญาประกัน ตกลงมาแชร์กิจจาด้วยกันเทคนิคสิ่งของกิจธุระใน How Creative Work Peacefully Together with Client กิจธุระแห่งหนสะอาดหามิได้เพียงการประกอบด้วยไอเดียที่บริสุทธ์ จำต้องมีความตระหนักที่ตรงกันเช่นกัน คุณประสิทธิ์ ได้มาบ่งบอกตวาด งานพูดคุย กาสู้รีฟกักคุมณวันจำเดิมประธานตกขอบ จำต้องรู้จักมักจี่ฟังมาก ๆ อั้นตู้ตรงไหนก็ถามกลับมาก ๆ สังสนทนาห้ามแจกสะสางตวาดดิฉันจะปฏิบัติการในหนทางไร ทว่าในบางคราวกลางทางเลี่ยนก็ไม่ได้สวยหรู ดิฉันก็จำต้องเบา ๆ Convince พยุงไปแจกบริสุทธ์สุดขอบ ด้วยกันบากบั่นอดทน เพื่อสร้างสรแยกกันงาน ก่อสร้างเงินเชื่อให้ตนเอง จากนั้นวันหนึ่งคุณจะได้ผ่านพบคนวงในภาพร่างสถานที่คุณหิวประสบ เชื่อในชิ้นสถานที่คุณพูด ไว้ใจในอันที่คุณก่อ มุขข้างคุณพัชรา ตกลงทำให้ดีขึ้นว่ากล่าว ณมุมสิ่งของงานเป็นผู้ใช้ ณมุมสรรพสิ่งมนุษย์ลงมือสมรู้ร่วมคิด ดีฉันเองก็จำต้องซูบตัวเองให้ได้มาว่า ดีฉันเรียกร้องกระไร หิวให้เขาก่อกระไร อย่าก่อเพราะว่ามันเป็นภาระ ทว่าแจกทำเพราะเจ้าเอ็งมลักกับแจ้งสิ่งนั้นแน่นอน ๆ ซึ่งถ้าดีฉันรู้ต่อจากนั้น การอธิบายปัญหาแบ่งออกคนอื่นตรวจฟังก็จักมิใช่ข้อความทราม คนรับฟังก็แจ้งชัดเจน “เสียแต่ว่าวันใดที่เธอเข้าใจสึกดาร์ก เจ้าเอ็งเช่น Switch off กับช่างอารมณ์ทางใจ” ไม่มีใครหรอกที่จะแจ้งสึกหรอเฟรชได้ทุก มันก็ประกอบด้วยมั่งในโปร่งวันที่มันดาร์กที่เลี่ยนดาวน์ เจ้าเอ็งเกเรเหม็นตุวสะอาด Marumura ด้วยกันเจ้าเอ็งท้อฟฟี้ แผ่รดชอว์ 2 นักเขียนแห่งหนปริ่มพร้อมด้วยแรงบันดาลใจ ตกลงลงมาแนะนำตัวในที่ข้อความ How to love the job you hate แหว สร้างแบรนด์ดิ้งแบ่งออกองค์กรจากนั้น อย่าหลงลืมกลับมาก่อสร้างแบรนด์ดิ้งให้ตัวเองด้วย มากมายกิจจาต้นตอขึ้นไป ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนครอบครองจีนแสอีฉันได้หมด เจ้าเอ็งเกเรตุวดีงาม ได้มาบอกตวาด ลองผลัดกันขนมจากความหวาดหวั่น ลงมาเป็นความหาญกล้า เสียแต่ว่าถ้ารู้ไม่ไหวจริงๆ ๆ ก็ให้ Switch off ตนเองไปเลย ในที่ภาษาประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยคำพูดหนึ่ง ตกว่า โหมเชน (Mushin) ถอดความแหว ชั้นจิดว้างเวิ้ง คิดฝันไปไปไม่ต้องทบทวนดูเช่นไร เพราะถ้ามัวเสียแต่ว่าลงมานั่งทบทวนดูกังวลตวาดชิ้นที่ดิฉันก่อจะประกอบด้วยใครถูกใจไหม จักกระทบด่าไหม สุดท้ายมนุษย์ที่จะเหนื่อยก็รวมความว่าตัวเราเอง ลองหวนกลับจากไปหวนคิดวันแรกที่คุณลงมาโหนกอยู่นี้ตวาดดีฉันเหยาะฤทธิ์ไปแค่ไร สู้เจียรเพียงใด นำหัวอกนั้นหวนกลับใส่ หลังจากนั้นถามกลับตนเองดูว่า ดีฉันยังรู้สึกเสมอเหมือนวันนั้นสิงสู่หรือเปล่า ในที่ซีกของเจ้าเอ็งท้อถอยฟฟี้ แบรดชอว์ ตกลงบ่งบอกแหว วรรณะแรก ดิฉันจำต้องหลงเชื่อก่อนว่า ทุกโจทย์เยียวยาคว้าเช่นกันสัมปชัญญะ มองเห็นคุณลักษณะในอันสถานที่สร้าง ชนิดระยะเวลาเธอลงมือ คุณก่อสร้างแบรนด์แจกกงสีหลังจากนั้น อย่าหลงลืมกลับก่อสร้างแบรนด์แจกตัวเอง และแห่งหนสำคัญอย่ายกมาตัวเองเจียรเปรียบเปรยกับคนอื่นๆ ทดลองเห็นความสำคัญกระจิดริด ๆ บางตา ๆ แห่งหนตนเองทำ จักไม่มีวันที่เจ้าเอ็งจะดำรงฐานะ Loser “บ๊วย โหยแบ่งออกเธอรู้ข้อบกพร่อง กับจุดแข็งสรรพสิ่งเนื้อตัวเอง” Pomme Chan – Illustrator จังความสามารถ ได้แนะนำเอาไว้ณข้อความ Beyond Creativity: Tricks to Create More Time and Earn More Money by Being Professional ว่า แจกเธอทดลองครีเอทรูปแบบการใช้ชีวิตใน ต้นร่างสิ่งของคุณเอง ซึ่งสิ่งที่จำเป็นเลยรวมความว่า Time + Mindset ได้แก่ – Listen to your body clock ตอบตนเองให้คว้าตวาดตัวเอง Active ตกขอบช่วงไร – Learn to say No! เรียนรู้ที่จะปิดประตู หรือว่าบอกตวาดสักประเดี๋ยวดิฉันค่อยกลับมาคุยห้ามใหม่ ในตอนที่เปล่าสะดวก – Zero notification พลิกคว่ำมือจับเทียมเท่า สรรพสิ่งรอคอยได้มา ถ้ามีกระไรทันทีแบ่งออกโทรศัพท์ – Tackle the hardest project first แจ้งลำดับความสำคัญสรรพสิ่งการงาน – Never say you don’t have time, you make time อย่าเพิ่งจะให้คำมั่น ไม่ก็ปฎิเสธตวาดไม่มีเวลา แม้เธอเปล่ามั่นใจ บ๊วยหิวให้เธอแจ้งตนเองแจกยิ่งนัก ๆ ควานหาพลังของตนเองแจกพบปะ แจ้งแหวคุณลักษณะสิ่งของเนื้อตัวเธอเองตกว่ากระไร ด้วยกันชดใช้สิ่งสถานที่มีสิงสู่ประการก่อเกิดประโยชน์เลิศ แกะรอยตัวหนีบกระดาษย้อนหลังกิจธุระ CTC2019 ได้ที่ Main Stage : AIS PLAY ห้องหับอื่น ๆ แกะรอยได้ที่วิทยุติดตามตัว Creative Talk Live ไม่ก็ Youtube CREATIVE TALK เพื่อใครแห่งหนชื่นชอบฟัง Podcast แกะรอยได้ที่ APPLE PODCAST / SPOTIFY / SOUNDCLOUD