ทำไมคนอื่นถึงไม่เข้าใจแห่งอันแห่งหนเธอก่อ? (กับจักแก้ไขคว้าอย่างไร?)

ไม่ตั้งใจได้ถลกไปดู Talk หัวข้อ “Why No One Understands You (and What To Do About It)” เพราะ Heidi Grant Halvorson สถานที่ 99u เจ้าเอ็งเอ่ยถึงเหตุว่า ทำไมคนอื่นจรดมืดแปดด้านณชิ้นแห่งดีฉันก่อ หรือว่านอกจากนั้นตกว่า การเข้าใจดีฉันผิด Heidi บ่งบอกดุ มนุชดีฉันมีกระบวนการสื่อสารต่างๆนาๆครรลอง ไม่ว่าจักประสบความสำเร็จเอ่ยปาก การส่งอารมณ์ งานทำหน้าทำตา การโบกมือซึ่งสิ่งกลุ่มนี้ใช่แหว คนรับจักรู้ณสรรพสิ่งแห่งผู้ส่งหวังบอก ตัวอย่างเช่น กาลเวลาอิฉันพูด ดีฉันเข้าใจตัวเราเองแม่นมั่นว่าอิฉันโหยเอ่ยปากอะไร อิฉันตรึกตรองอย่างไร.มันสมอง ทว่าใช่แหวทั้งหมดจะแจ้งสถานที่อิฉันพูด แห่งหนดิฉันตรึกตรองทั้งเพ แม้ว่าสถานที่ชวนหัวก็ลงความว่า การแสดงสีหน้า ท่าทาง หวนกลับตรงกันข้ามมันสมอง. เพราะ ผู้ฟังสมรรถรับรู้กับเห็นคว้าทั้งมวล ทว่าตัวเราเองบางครั้งกลับไม่ฉลาดว่าดิฉันก่อสีหน้าอย่างไรให้กำเนิดจร เหมือนจะมุขอย่างไรออกจร ดังนั้นประกาศ ขนมจากดิฉัน “ส่งถึง”คนฟัง จึ่งอาจจะเปล่าเท่ากันกับ ข่าวสถานที่ผู้ฟัง “ได้มารับ” การสื่อสารจึ่งไม่ได้คล่องอย่างแห่งตรึกตรอง เพราะกรรมวิธีทั้งหมด ไม่ได้ประกอบด้วยเพียง “มนุชพูด” ด้วยกัน “มนุษย์ตรวจฟัง” แต่กลับมีอีกสิ่งหนึ่งแห่งเรียกหาว่า “งานแปลความกเรณู” อยู่คั่นกลางๆ การแปลความหัตถีนี้แข็งตัวดัดแปลงแห่งทำให้คนฟังได้โอกาสรู้ดีฉันผิดได้เต็มแรง ก็เพราะว่าทุกครั้งที่อิฉันรู้ หรือไม่ก็มองเห็นการกระทำสิ่งของคน ๆ เอ็ด ดีฉันจักประกอบด้วยเนื้อตัวถอดความกเรณูแห่งหนใช้คืนข้อมูลขนมจาก – อดีตกาลของผู้ส่งสารแห่งมีต่อผู้ฟัง – Stereotype – ประสบการณ์สรรพสิ่งผู้ฟังเอง เป็นต้น ปฎิเกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ดุ สมัยโบราณสรรพสิ่งคนพูด มีผลต่อคนฟังได้จริง อาทิ ผิดิฉันรู้จักมักคุ้นคนพูดลงมาก่อนว่า ดำรงฐานะมนุชถ่ายอุจจาระโป้ปดมดเท็จ นั่นจะทำเอาดีฉันจวนจะไม่เชื่อในที่สิ่งแห่งหนเค้าเอ่ยปากออกมาเลยก็ศักย หรือไม่ก็ชนิดความชำนาญของผู้ฟังเอง อันนี้เป็นเรื่องแห่งคนพูดก็เปล่าสามารถขู่เข็ญกระไรได้มาเกิน ผิคนฟังเคยชินรู้ เคยชินเหลือบเห็น ความประพฤติหรือไม่ก็คำพูดนี้มาก่อนกำหนด แววก็อาจ ‘บากซิน’ ติดตามสิ่งแห่งเคยชินเข้าใจ เจนเห็น อาทิ หากคนฟังชินมองเห็นประกาศนักการเมืองสนทนาเปล่าแน่นอน แนวทางหลอกลวง เค้าก็อาจจะมีความเชื่อต้นร่างดั้งเดิม ๆ เมื่อได้มาฟังความเห็นจากนักการเมืองอีกมนุช อันสถานที่ความแข็งแรงบอกก็ตกว่า การส่งสาร หรือความประพฤติขนมจากผู้ส่ง จด ผู้รับ ไม่ไหวถูกส่ง “ซื่อ” อย่างง่ายดาย กลับประกอบด้วย ลูกคลื่นซาตานบกฉวัดเฉวียนเลิศ แห่งหนทำเอาหัตถีแห่งส่งเจียรผิดเพี้ยน แล้วดีฉันจักทำเอาคนฟังมืดแปดด้านดีฉันผิดได้มาเช่นไร? อิฉันจำเป็นจะต้องเพิ่งจะพละส่งแจกมันแรงขึ้นไป!! คุณบ่งบอกแหว มนุษย์ดีฉันเหล่มนุษย์ผ่านเลนส์ 3 ตัว นั่นรวมความว่า – TRUST – POWER – EGO แหย่ข้อความตรงนี้แนะนำตัวแจกแลดูตัวหนีบกระดาษตรงนี้ Heidi Grant Halvorson: Why No One Understands You (and What To Do About It) แห่ง 99u ได้เกินครับผม