ติดไฟณกต่อยร วรอคอยาคมสัน สิงขรมิสถลาแกมิก ผู้เชื่อแหว ท่ามกลางเหตุการณ์โรคระบาด งานสร้างบริเวณแวดล้อมแห่งหนบริสุทธ์อีกต่างหากดำรงฐานะหัวใจสำคัญสิ่งของเนื้อที่สาธารณะบุรีไทย