ตรวจสอบพฤติกรรมการชดใช้อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งชาวไทย 4 Generations

จากผลการสำรวจเก็บข้อมูลคนใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยแห่งชันษา 2562 ที่ผ่านมา ดิฉันพบพานว่ามนุษย์แต่ละหนุ่ม (Generation) ประกอบด้วยความประพฤติงานใช้คืนอินเทอร์เน็ตที่ผิดแผกกันออกลูกไป หลักๆ แบ่งแยกออกลูกเป็นทั้งเพ 4 หนุ่มพร้อมกัน เช่น Baby BoomerGen XGen YGen Z 1. Baby Boomer ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตประกบทิวากาลหาร สิบ ชั่วโมง ทิวากาลธรรมดาหรือวันทำงานเปลืองเวลา 9 ขณะ 35 นาที และวันหยุดเพิ่ม 2 ชั่วโมงครอบครอง 11 ครู่ 3 นาที เพราะกินเวลากับโซเชียลมีเดียไปถึง 82.5% สิ่งของ สิบ ขณะ ถัดลงมามารวมความว่า เที่ยวหาข่าวกระยาเลย 69% สุดท้ายมนุษย์หนุ่มนี้ชดใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับอ่านข่าวสารออนไลน์ 67.5% 2. Gen X ครอบครองมวลชนที่ใช้เวลากับดักอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุดเฉลี่ย 9 ครู่ 49 นาที ทิวากาลปกติไม่ก็วันทำงานใช้เวลา 9 ขณะ 20 นาที ด้วยกันวันหยุดพอกพูน 1 ชั่วโมงเป็น สิบ ชั่วโมง 58 นาที ทว่าเปลืองเวลาอินเทอร์เน็ตเต็มที่ที่สุดจากไปกับโซเชียลมีเดีย 87.9% กิจกรรมรองลงมาลงความว่า เที่ยวหาข้อมูล 72% โหล่ส่งอีเมล 69.9% 3. Gen Y คนหนุ่มนี้เปลืองเวลากับอินเทอร์เน็ตที่สุดแห่งบรรดาทั้งผองคน 4 หนุ่มเฉลี่ยถึง 10 ชั่วโมง 36 นาที เพราะวันหยุดกินเวลาจรด สิบเอ็ด ครู่ 50 นาที กับกลางวันธรรมดาหรือวันทำงาน 10 ชั่วโมง 7 นาที เพราะใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตในทางสิ่งของความบันเทิงเต็มที่ที่สุดตรึกตรองเป็น โซเชียลมีเดีย 93.7% ด้วยกันดูหนัง ฟังเพลงออนไลน์ 73.6% ส่วนกิจกรรมโหล่ รวมความว่า การเที่ยวหาข่าวออนไลน์ 72.3% 4. Gen Z ฝูงชนชนมพรรษาแห่งเด็กสุดโต่งกินเวลากับดักอินเทอร์เน็ต สิบ ขณะ 35 นาที ซึ่งต่างกับ Gen Y พาง 1 นาที ซึ่งคู่รุ่นตรงนี้มีความประพฤติสถานที่คล้ายคลึงกัน ลงความว่าใช้คืนอินเทอร์เน็ตเพื่อจะความบันเทิงในด้านโซเชียลมีเดีย 87.1% แลดูหนัง ฟังเพลง 69.2% และเที่ยวหาข่าว 54.4% แต่ในที่วันหยุด Gen Z คุ้นเคยกับดักอินเทอร์เน็ตจด 12 ชั่วโมง 1 นาที กับเวลากลางวันธรรมดา 10 ครู่ ขอบคุณข่าวสารจาก EDTA THAILAND (สพธอ) เรียงความอื่นแห่งคุณคงยั่ว Generations Trend 2020 รวมความทั้งปวง Insight รู้ผู้ใช้แต่ละ Genสิบ ข้อเสนอแนะฮอตปี 2019 คำพูดสถานที่ชาวไทยเที่ยวหาเต็มที่ที่สุด3 เทรนด์การตลาด Social Media สถานที่จำเป็นจะต้องูสังเกตแห่งพรรษา 2020 ขนมจาก HootSuite