ครั้งแรกสรรพสิ่งปารีส!! “Digital Art Museum” ผลัดกันงานศิลปกรรมมอบตื่นเต้นกว่าสถานที่เคย

Culturespaces, French museum foundation คว้าผลัดกันผลงานของ Gustav Klimt คนเด่นสุดยอดชาวเวียนนา แยกออกมีชีวิตขึ้นไปเปลี่ยนงานดูต้นร่าง 3D Visual Experience ณชื่องาน “Workshop of Lights” นับว่าเป็นนิทรรศการที่ตื่นตาตื่นใจ มีการใช้คืน Video Projection กระทั่ง 140 เนื้อตัว ฉายแสงทิวทัศน์ลงบนบานฝารุ่งเรืองกว่า 10 เมตร บนพื้นที่กว่า 3,300 ตารางเมตร บนบานตึกราม The Atelier des Lumière ร.ง.เก่าณศตวรรษแห่ง 19 มาครบถ้วน Sound Track ขนมจากดารายิ่งใหญ่ชนิด Wagner, Chopin, Beethoven อีกด้วย Crมันสมอง theguardianมันสมองcom, archiecho.com