ก่อ Content เปล่าจ่าย Fail จำเป็นต้องตอบคำถาม “5W 1H” ตรงนี้แจกได้

ทำไมคอนเทนต์ก็ดี แม้ว่า Fail ! ยอดไม่โป้ง Reach ไม่ขึ้นไป Engagement ก็ตัดทอน ดีฉันอาจจำเป็นต้องหวนกลับนั่งย้อนถามตนเองก่อนตวาดฉันใด? คงจะเพราะว่า… กลุ่มเป้าหมายไม่ได้โหยอ่านอันนี้ คอนเทนต์ไม่มีผลดีกับกลุ่มชนสถานที่อ่าน นำจากไปใช้ไม่ได้ รู้ไม่ไหวข้องเกี่ยวกับตนเอง รูปแบบการพาทูลสถานที่น่าชังน้ำหน้า ไม่อะเคื้อ รู้สึกเปล่าสะดวกดามงานเข้าไปดู หรือว่าที่กล่าวมาก็คิดดูตวาดสรรพสิ่งเลี่ยนใช้ได้ต่อจากนั้น ต่อจากนั้นเหลือหลอกระไรห้าม เกี่ยวกับแบรนด์แห่งหนจำเป็นจะต้องใช้คืนคอนเทนต์เป็นเครื่องอุปกรณ์ในที่การติดต่อสื่อสารถึงลูกค้าต่อจากนั้นประสบกับดักปัญหานี้อยู่ หิวให้ทุกครั้งที่เริ่มคบคิดทำคอนเทนต์ ลองตอบปัญหาเหล่านี้ให้ได้มาก่อนกำหนด โน่นตกว่า “5W 1H” W 1 : WHO ใครแห่งหนโหยจักพูดด้วย หลายครั้งแห่งหนนักการตลาดเลอะเลือนจากไปแหวเป้าหมายแน่แท้ของคอนเทนต์สถานที่อยากจะส่งจากไปจรดลงความว่าใครห้ามแน่ ไม่ใช่เช่นนั้นตวาดทุกคนอยากจักฟังเหตุเดียวกัน แต่ละคนมีความรู้สึกประกบสิ่งที่คว้าอ่านไม่เหมือนกัน แม้หามิได้เหตุของนกเขา ไหมจำเป็นต่อชีวิตินทรีย์เขาโดยตรง เขาก็ไม่สนใจใจ เหตุฉะนี้ คอนเทนต์สถานที่ก่อจากไปจักตกเป็นเสียงตะเบ็งสถานที่ไม่มีใครตรวจฟัง สิ่งจำเดิมแห่งหนควรเข้าใจก่อนลงความว่า “WHO” กลุ่มเป้าหมายสถานที่ประสงค์ให้เขาอ่านคอนเทนต์อีฉัน ถือเอาว่า “ใคร” ต่อจากนั้นแจ้งได้มาอย่างไรว่านี่แหละกลุ่มเป้าหมายของดีฉัน? สืบหากลุ่มเป้าหมายคว้า เช่นกันการสร้าง Segmentation ลงความว่างานใช้ข้อบังคับ หรือว่า ข้อแม้ กระไรต้นสักขนานใหญ่รองลงมาจากกลุ่มเป้าหมายเทิ่ง มอบแคบด้วยกันระบุสมบูรณ์ เพราะว่าคงแบ่งติดตามรูปร่างสิงขรมิประชากรศาสตร์ (Demographic) ตกว่า ถิ่นบ้านพักอาศัย อาทิเช่น แดน ท้องที่ บุรี เป็นต้น หรือว่าแบ่งติดตามพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral) เป็นต้นว่า หมู่ผู้ใช้ใหม่, พวกผู้ใช้สถานที่ชดใช้ผลิตภัณฑ์ทุกทีอยู่หลังจากนั้น, หมู่ผู้บริโภคที่เพิ่งประกอบด้วยการจับจ่ายผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเดียวลงมาตรงนี้ เป็นต้น ซึ่งสามารถนำวิธานแหล่ ๆ ชนิดลงมาใช้คืนสมรู้ร่วมคิดคว้า พอให้ได้มากลุ่มเป้าหมายที่จี๊ดยอม ทว่าคุณสมบัติชัดเจนเจริญ W 2 : WHY ไฉนจำต้องสร้าง จุดประสงค์เสาสรรพสิ่งการสร้างคอนเทนต์นี้ ฉันใดจำเป็นต้องสร้างด้วยกันทำไปเพื่อที่จะกระไร เป็นต้นว่า เพื่อที่จะก่อสร้างการรับรู้แบรนด์, เพิ่มจำนวนการค้า, เพิ่มงานคลิกอ่าน หรือว่าพอให้กลับมาใช้คืนบริการใหม่ เป็นต้น เพราะว่าครั้นอิฉันเข้าใจวัตถุประสงค์ ดีฉันก็จักสามารถหาวิธีวัดผลประโยชน์ W 3 : WHAT บรรยายอะไร เมื่ออิฉันเข้าใจแหวจักติดต่อสื่อสารกับ “ใคร” และ “ไฉน” จากไปหลังจากนั้น ถัดจากนั้นจำเป็นจะต้องลงมาดูแหว ดีฉันจะติดต่อเช่นไร ด้วย Key Message และโทนทานเสียงงานเล่าแปลนไหน ที่สำคัญตกว่ากลุ่มเป้าหมายจักคว้าเช่นไรขนมจากคอนเทนต์ที่อิฉันมุ่งหวังส่งเจียรจด แม้กลุ่มเป้าหมายครอบครองลูกค้านวชาต วัตถุประสงค์เพื่อจะบรรยายของซื้อของขายแจกรู้จักมักคุ้นด้วยกันดำรงฐานะที่จดจำ ดังนั้นชิ้นแห่งหนกลุ่มเป้าหมายจะคว้าขนมจากคอนเทนต์ควรจะเป็นประกาศ คุณสมบัติ วิธีใช้ เรื่องเบ็ดเตล็ดสินค้า ซึ่งคงจะไม่ใช่เช่นนั้นโปรโมชันลดราคาหรือไม่ก็สิทธิพิเศษ เป็นการเสิร์ฟประกาศเพื่อให้ก่อกำเนิดความมั่นใจประกบผลิตภัณฑ์ สำเนียงด้วยกันโทนทานแห่งหนใช้คืนณการติดต่อสื่อสารจำเป็นต้องชัดแจ๋ว แปลกใหม่ ดูประหลาดใจ เป็นต้น เช่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของซื้อของขายหรือว่าตัวที่แบรนด์โหยบอกอทรวงเจียร ซึ่งก็จำเป็นต้องเสือกสารภาพกับดัก 2W ด้านบน H 1 : HOW อธิบายยังไง ข้อเขียน ทัศนียภาพ อินโฟกช้ำดำเขียวร้างไปฟฟิก เสียงเพลง วิดีโอ ขนมจากแก่นสารที่จะบรรยาย จะใช้รูปแบบไร เรื่องแวงสรรพสิ่งคอนเทนต์ประมาณใดงดงาม ซึ่งคอนเทนต์เอ็ดคงจะไม่จำเป็นจำเป็นต้องทำทั้งปวงรูปแบบ เลือกเฟ้นมอบเหมาะกับแก่นสาร แจกกลุ่มเป้าหมายที่ดูต่อจากนั้นแจ้งได้สะดวก 4 W : WHERE นำเสนอช่องทางไหน ทางวางตำแหน่งสรรพสิ่งคอนเทนต์ อาทิ พิมพ์ เว็บไซต์ eBook Youtube Podcast Facebook Twitter Instagram Line Linkedin หรือไม่ก็อื่น ๆ เลือกสรรให้เหมาะสำหรับหนทางการพาทูลคอนเทนต์ ไม่ก็ผิอีฉันมีการอิงจากอายุสิ่งของกลุ่มเป้าหมาย ก็คงจะประกอบด้วยการศึกษาเล่าเรียนพฤติกรรมงานใช้คืนโซเชียลมีเดียสิ่งของแต่ละอายุ เพื่อที่จะประยุกต์ใช้ดำรงฐานะช่องทางนำเสนอ (ดูตัวอย่าง การศึกษาเล่าเรียนพฤติการใช้งานโซเชียลมีเดียของคนไทยแห่งเรียงความ ติดต่อกับดักคนวัยไหน ชดใช้มีเดียใดถึงพอดี?) 5 W : WHEN เมื่อไรสถานที่น่าปล่อยคอนเทนต์ คอนเทนต์สะอาด กลุ่มเป้าหมายใช่ หลังจากนั้นลงความว่าช่วงแห่งหนงดงามสุดโต่งด้วยว่าการวางธุระคอนเทนต์ ซึ่งอีฉันสามารถเจาะลึกมองดูจับใจความกล่าวการชดใช้โซเชียลมีเดียแพลตแบบฟอร์มแตกต่าง ๆ คว้าทางเว็บไซต์ ที่ทำการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอำเภอ) หรือไม่ก็ EDTA ด้วยกันเอามาปรับใช้ได้ ยิ่งไปกว่านั้นขณะการใช้งานโซเชียลต่อจากนั้น จำเป็นจะต้องดูบริบทการใช้งานพร้อมด้วย เป็นต้นว่า ช่วงยามเช้า ๆ ระหว่างมาดำเนินการ มนุษย์ประกอบด้วยการใช้ผอมโซซวดเซียลมีเดียก็แน่ๆ ทว่าคงจะอีกต่างหากไม่สะดวกที่จะตัดสินใจจ่ายหรือไม่ก็ชดใช้บริการ ฉะนั้นคอนเทนต์ที่จะจำเป็นต้องแจกกลุ่มเป้าหมายตกลงใจจับจ่ายทันทีคงจะยังไร้ผล แบรนด์จะจำต้องปลงใจต่อว่า ควรมีงานก่อ Remarketing ไปหาหมู่ตรงนี้อีกไหม จับใจความต่อจากนั้น การสร้างหามิได้เหตุทุ ถ้ารู้แหวมุ่งหวังผลลัพธ์อะไรจากที่สร้างจากไป ดีฉันจักวางวงสถานที่ดีฉันจะไปได้ถูกและรู้จักใช้สิ่งได้มาสมควร โดยมอบระลึกถึง “5W 1H” แห่งหนทูลเจียร ตกว่า WHO WHY WHAT WHERE WHEN HOWใคร ไฉน เช่นไร แห่งไหน เมื่อไร เช่นไร คอนเทนต์ที่สะอาด จำเป็นต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ถูกหมวด มีค่า บริสุทธิ์ใจ บ่งบอกถึงถึงเหตุคร่ำหวอดสรรพสิ่งอิฉันแน่นอน ในขณะเดียวกันก็จำต้องมีแบบการเล่าแห่งหนควรแกะรอย อ่านหลังจากนั้นเพลิดเพลิน ทำเอานกเขารู้ตวาดคุ้มกับดักการที่จะจำต้องเสียเวลาอ่านบทความอิฉัน ด้วยกันสมรรถนำไปใช้ผลดีในที่ชีพประจำได้มา สถานที่สำคัญถือเอาว่า ความสม่ำเสมอของการสร้างคอนเทนต์จะเอาใจช่วยให้การติดต่อระหว่างอีฉันกับดักผู้อ่านไม่ขาดช่วง เปล่าเกิดที่ว่าง เมื่อใดที่แบรนด์อิฉันได้ปรากฏอยู่ในที่สายตานกเขาเรื่อยๆ ๆ ก็จักเอามาสู่ฐานแฟนคลับที่สวย จากนั้นการก่อคอนเทนต์สิ่งของเธอจะไม่ Fail อีกต่อไป ข้อเขียนสถานที่ดีฉันแนะนำตัว ทับแน่น ! ร่วมเครื่องมือฟรีควาน Audience InsightsCall to Action เคล็ดลับสถานที่มนุชทำคอนเทนต์และดีไซน์จำเป็นจะต้องรู้!ทำความรู้จัก Inbound Marketing – การตลาดภาพร่างแรงดึงดูด