กลเม็ดก่อ content ปันออกสะดุดตาในที่ social ของ Msมันสมอง Yeah

ขนมจากการงาน RISE ลงมาแลดูเคล็ดลับก่อ content ปันออกเด่น ท่ามกลาง content อุดมณ social สรรพสิ่ง Msมันสมอง Yeah Facebook Fanpage ด้วยกัน Youtuber มีชื่อแห่งมีคนสืบเสาะยิ่งกว่า 4.2 โล้น follower อีกด้วยลักษณะเฉพาะตกว่างานทำอาหารเช่นกันวัสดุแห่งควานได้ขนมจากณสำนักงาน 1. เลือกคัดก่อ content แห่งคนตอแย Ms. Yeah เลือกสร้าง content ของกิน เพราะอาหารนับว่าเป็นภาษาสากลที่ไม่ว่าจักครอบครองมนุชขนมจากด้าวไหนก็ถูกใจอาหารการกินเฉมือนๆ กัน 2. สร้างชิ้นที่ทำให้คนต้องการรู้ หิวสืบเสาะประกบ ก่อสร้าง Curiosity อาทิ ทำกับข้าวจากเครื่องไม้เครื่องมือแห่งสำนักงานเพียงนั้น มนุชจักริเริ่มสงสัยดุเมนูตรงนี้จักประกอบด้วยขบวนการการเป็นเหตุให้เสร็จได้มาเช่นไร 3. Creativity Idea และลักษณะเฉพาะเฉพาะตัว ความต่างกันจาก content อื่นๆ ทำเอามนุษย์เข้าใจดุ content กระนี้จักหาคว้าขนมจากฉันเท่านั้น